Z Á Ř Í    2017

 

 

 AKCE pro děti

  4. září   zahájení školního roku

 19 září - 11.00 hod - společné fotografování všech dětí

 21. září  - Dračí zpívání - divadlo v MŠ -  Kača a Kača

 

  AKCE pro rodiče a přátele MŠ

   Třídní schůzky : 12.. září - 17,00 hod  Sluníčka

                               13. září - 17.00 hod - Berušky

                               14. září - 17.00 hod - Žabky 

   KROUŽKY:  SPORTÍK - zahájení v úterý 19.9.

         

Ř Í J E N     2017

 AKCE pro děti MŠ :

 2.října. - 9.30 - pohádka Sandry RIEDLOVÉ  - AFRIKA

 12.října - 11.00  návštěva knihovny - Žabky

 16. října -  9.00 kouzelník Vildomec 

 23. října - 9.30 - Toulavá kytara - písničkový pořad

 26. - 27. října    podzimní prázdniny - provoz tříd omezen - podle počtu nahlášených dětí

 

  AKCE pro  rodiče  a přátele MŠ:

 16. října - návštěva prvňáčků v MŠ - 15.00 - 16.30 hod

 

  KROUŽKY :

  úterý  :  SPORTÍK - 15.00 - 15.45 hod

  středa : PLAVÁNÍ - zahájení 4. října - odjezd od MŠ v 8.00 hod

               KERAMIKA - zahájení 4. října  - 14.45 - 16.00

 čtvrtek : ANGLIČTINA - zahájení 12. října - 15.00 - 15.45 hod

           

  L I S T O P A D   2017

 AKCE pro děti       

  2.11.  POSLUŠNÉ POHÁDKY - 8.45 v MŠ

 9.11.   návštěva knihovny - BERUŠKY - 11.00 hod   

 14.11. vánoční fotografování dětí

 16.11. návštěva knihovny - SLUNÍČKA

 21.11. SMOLÍČEK PACHOLÍČEK - pohádka v MŠ - 10.30 hod

 24.11.  LOUTKOHRANÍ - pohádka v MŠ     

 

 AKCE pro rodiče a přátele MŠ

 4.11.    vítání kníničských miminek do života

 9.11.  17.00 - 19.00 hod - přednáška pro rodiče : Stanislava Emmerlingová : " Proč děti zlobí ?  " 

 10.11. - 13.30 - 18.00 - seminář pro odbornou veřejnost - Stanislava Emmerlingová

 14. - 15.11.    - sběr a odvoz PAPÍRU

 21.11.  13.30 - 18.00 - seminář pro odbornou veřejnost " Vánoční tvoření " -  Lena Freyová

 

 KROUŽKY               

 úterky : SPORTÍK          15.00 - 15.45 hod

 středa : PLAVÁNÍ   

              KERAMIKA      14.45 - 16.00 hod

 čtvrtek  ANGLIČTINA   15.00 - 15.45 hod   

 

P R O S I N E C  2017

  AKCE pro děti :  

  23. - 2.ledna   vánoční prázdniny     

                                          

 AKCE pro rodiče a odbornou veřejnost : 

 2. 12.   Kníničský advent - " Andělské zpívání "

 

 

  

 L E D E N    2018

 AKCE  pro děti

 23.12 .- 2.1. vánoční prázdniny             

AKCE   pro rodiče a přátele MŠ

  

  Ú N O R    2018

 AKCE  pro děti

 2. února     pololetní prázdniny - provoz omezen - dle počtu nahlášených dětí

  5. - 8. února - jarní prázdniny - provoz  tříd omezen - podle počtu nahlášených dětí

  AKCE   pro rodiče a přátele MŠ

   

  B Ř E Z  E N   2018

  AKCE pro děti :

  29. března - velikonoční prázdniny - provoz omezen - podle počtu nahlášených dětí

  30.3. - 2.4. - VELIKONOCE

   AKCE  pro rodiče a přátele MŠ

   

 D U B E N   2018

   AKCE pro děti

   AKCE pro rodiče a přátele MŠ

   

 

  K V Ě T E N   2018

    AKCE pro děti

    Akce pro rodiče a přátele MŠ

  -

 

  Č E R V E N    2018

 

   29.6.   ukončení školního roku - nezapomeňte si všichni zrušit trvalé příkazy na stravné a školné, příští  školní rok budou jiné částky ! Přeplatky / případně nedoplatky / budeme řešit v srpnu .

 

 

  Č E R V E N E C   2018

  MŠ zajišťuje letní provoz 2. a 13. července.

 

 

 

                                                                     

 

 

Vážení rodiče,

ZDE je možné si stáhnout omluvný list pro předškolní děti.

Aktualizováno 12.11..2017 . 

  Mateřská škola STUDÁNKA,

Brno, Ondrova 25,

příspěvková organizace

IČO  710 04 947

Provoz MŠ : 6.30 - 16.30

  

Kontakty  - MŠ :

tel.     546 221 687

e-mail : ms-studanka@volny.cz

www.stránky: msstudanka.cz

 

 Kontakty - ŠJ- odhlašování , přihlašování dětí :

tel. 797 971 974

 e-mail :

studanka.dochazka@volny.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

studanka_foot