Z Á Ř Í    2016

 

 

 AKCE pro děti

  1. září   zahájení školního roku

 12. září - 11.00 hod - společné fotografování všech dětí

  AKCE pro rodiče a přátele MŠ

   6. září - třídní schůzky : 17.00 rybičky a Sluníčka, 17.30 Berušky a Žabky

   9. září - seminář - Mgr. Jiří HALDA " Komunikační dovednosti "

 13. září  Mgr. Jiří HALDA : " 16 maličkostí, na které bychom neměli zapomínat "

         

Ř Í J E N     2016

 AKCE pro děti

 13. října - návštěva hasičů - Berušky, Žabky 9.15

 17. října - logopedická depistáž předškoláků

 20.. října - čtvrtek  . pohádka O kůzlátkách , 9.15, divadlo Kejkle

 25. října - úterý - sférické kino

 26. - 27. října    podzimní prázdniny

 

 AKCE pro  rodiče  a přátele MŠ:

  13. října - čtvrtek - přednáška pro rodiče " Zdravé nožičky od patiček po špičky "

  19. září - středa - přednáška pro rodiče předškoláků " Školní zralost "

  24. - 25. října - odvoz PAPÍRU     

 

  L I S T O P A D   2016

 AKCE pro děti   

  10.11.   vánoční fotografování dětí   

  14.11.   PÍSNIČKY  Z  KLOBOUKU - 9.15 v MŠ

  25.11.   TOULAVÁ KYTARA - 9,00 a 10.00 hod - v MŠ

               

 AKCE pro rodiče a přátele MŠ

  4.11.  seminář  PhdDr. Věra  FACOVÁ - "  Ontogenetický vývoj člověka " -  ZRUŠENO

            13.00 - 16.30 pro učitelky MŠ, od 17,00 - 19.00 pro rodiče

  5.11. Vítání kníničských miminek

 25.11. seminář - vánoční tvoření - Lena Banszel- Freyová - pro odbornou veřejnost                                 

    

P R O S I N E C  2016

  AKCE pro děti :  

  2. 12.  Mikulášská pohádka s nadílkou - od 9.30 v MŠ

  8. 12.  návštěva knihovny - Žabky

 15.12. návštěva knihovny - Berušky

 20.12. Včelí bzučení - výukový program

  23. - 2.ledna   vánoční prázdniny     

                                          

 AKCE pro rodiče a odbornou veřejnost : 

 4. 12.   Kníničský advent - vystoupení dětí - Žabky

 9.12.    25. výročí cukrárny Aničky - vystoupení třídy Berušek 10.30

14.12.   Andělské zpívání - 17,00 - vystoupení všech studánkových andílků 

  

 L E D E N    2017

 AKCE  pro děti

 23.12 .- 2.1. vánoční prázdniny

 5. 1.     VÁNOČNÍ KONCERT - Žabky, Berušky - kostel v Bystrci-10.30 hod     

 12.1.    návštěva knihovny - třída Sluníček - 11.00 hod

 16.1    KOCOUR V BOTÁCH - výukový - ekologický program   -   9.300 v MŠ

 19.1.   návštěva knihovny - třída Rybiček  

                   

AKCE   pro rodiče a přátele MŠ

  24. 1. přednáška Mgr. Jiřího HALDY - školní zralost - sociální zralost

 

 

 Ú N O R    2017

 AKCE  pro děti

 3. února     pololetní prázdniny - provoz omezen - dle počtu nahlášených dětí

   7.2.    pohádka divadla Šikulka - 8.45 v MŠ

 14.2.   muzikohrátky ZIMNÍ KRÁLOVSTVÍ - třída Sluníček od 9.15

 16.2.   muzikohrátky ZIMNÍ KRÁLOVSTVÍ - třída Rybiček od 9.15

 22.2.   KARNEVAL - od 8.45 hod

 28.2.   screeningové vyšetření zraku dětí - / pro zájemce  /

 

 AKCE   pro rodiče a přátele MŠ

  1.2.     vydávání Potvrzení pro daňové účely 12.00 - 12.30 a 15.00 - 16.30

  7.2.     vydávání Potvrzení pro daňové účely 6.30 - 9,00 hod

 14.2.    hovorové hodiny - Sluníčka - 15.00 - 16.30 hod

 15.2.    třídní schůzka  - Rybičky - 16.30 hod

 21.2.    ODVOZ  PAPÍRU - během dopoledne

 22.2.    hovorové hodiny - Žabky - 16.00

 23.2.    hovorové hodiny - Berušky - 16.30

 

 

  B Ř E Z  E N   2017

  AKCE pro děti :

 1. 3.    fotografování dětí k svátku maminek

 2.3.     ŠKOLIČKA KOUZEL - 10.45 v MŠ

 6.3.     předškoláci - návštěva ZŠ Heyrovského nám - odjezd autobusu v 8.10 hod !!!

 8.3.     muzikohrátky  ZIMNÍ KRÁLOVSTVÍ - 9.00 Žabky, 10.15 - Berušky

 9.3.     návštěva knihovny - Rybičky 11.00

 13. - 17. března     jarní prázdniny - provoz omezen- podle počtu nahlášených dětí

 23. 3.  návštěva knihovny - Sluníčka

 28.3.  SMOLÍČEK  PACHOLÍČEK - pohádka v MŠ - 9.00 hod

 30.3.   návštěva knihovny - Berušky

 

  AKCE  pro rodiče a přátele MŠ

  24.3.  seminář . Lena BANSZEL - FREYOVÁ : " Jarní a velikonoční tvoření " / 13.30 - 17.30 / - je nutné se předem nahlásit !

 20.3.  návštěva prvňáčků v MŠ

  29.3. seminář  : Věra VEITOVÁ - JÓGA pro děti -  je nutné se předem nahlásit !

 

 

 D U B E N   2017

 AKCE pro děti

   6.4.  návštěva knihovny - Žabky

   7.4.  preventivní program " zdravé zoubky "

 11.4.   pohádka O AFRICE - 9.30 - divadlo Kača a kača

 24.4.   pohádka O  zajíčkovi - 9.30 - Sandra Riedlová

 28.4.  Čarodějný den

 13.    velikonoční prázdniny - provoz bude podle počtu nahlášených dětí

 14. - 17.4.  VELIKONOCE

  AKCE pro rodiče a přátele MŠ

   3. - 4.4   zápis do 1. třídy ZŠ

  19.4.   hudební seminář : PaedDr. Lenka POSPÍŠILOVÁ : Když sluníčko začne hřát / HV/ - je nutné předem se nahlásit ! 

  20.4.  Den otevřených dveří v MŠ - před zápisem do MŠ

 

 

  K V Ě T E N   2017

    AKCE pro děti

   4.5.     vystoupení klauna Ronalda - 9.30 v MŠ

  15.5.   preventivní program " první pomoc " - Berušky, Žabky - 9.00 v MŠ

   18.5.  rytmická show - 9.15 v MŠ

   19.5.  preventivní program pro předškoláky - návštěva FDNsP

   29.5.  HUDEBNÍ POTĚŠENÍ - mgr. Vojkůvka

   31.5.  fotografování dětí na společnou fotografii tříd

 

    Akce pro rodiče a přátele MŠ

  - děkujeme mamince od Štěpánky za zajištění vystoupení klauna Ronalda

 - tvořivé dílničky k svátku maminek - prosíme maminky, aby si na dobu dílniček zajistily hlídání sourozenců,  pro sourozence z MŠ bude zajištěn prodloužený provoz třídy                  

   středa 10.5. - RYBIČKY - 16.00 hod

  čtvrtek 11.5. - ŽABKY - 16.00 hod

  středa 17.5. - BERUŠKY  - 16.00 hod

  čtvrtek 18.5. - SLUNÍČKA - 16.00 hod

ZÁPIS do MŠ - pondělí 15.5.      8.00 - 17.00 hod

                          - úterý 16.5.          8.00 - 16.00 hod

  • Od 15. - 26. května bude u nás na praxi studentka z pedagogické školy

 

  Č E R V E N    2017

  1.6.   Písničkové tetiny - 15,30 hod - na školním dvoře pro všechny děti + ROZLOUČENÍ  S  PŘEDŠKOLÁKY

  6.6.   DRUMBENY, - 9.00, 10,00 hod - v MŠ

          knihovna - malování na chodníku :

                  8.6. - ŽABKY, 15.6. - BERUŠKY, 22.6. - SLUNÍČKA, 29.6. RYBIČKY

 21.6.  otevřené zahrady - výukový program

 28.6.   zábavné dopoledne - divadlo Věž

 Akce pro rodiče a přátele školy

  1.6.  Zábavné odpoledne a rozloučení s předškoláky - od 15.30 na školním hřišti

 6.6.  přistavení kontejneru na PAPÍR - poslední odvoz papíru

   30.6.   ukončení školního roku - nezapomeňte si všichni zrušit trvalé příkazy na stravné a školné, příští    školní rok budou jiné částky ! Přeplatky / případně nedoplatky / budeme řešit v srpnu .

 Přejeme Vám všem krásné prázdniny !!!

 

  Č E R V E N E C   2017

  MŠ zajišťuje letní provoz 3. a 4. července a dále od 10. - 21. července.

  Provoz bude v přízemí ve třídě Berušek.

  Zahájení nového školního roku bude v pondělí 4. září. 2017.

 

                                                                     

 

 

Aktualizováno 30.6..2017 v 15.00. hod.

 

 Děkujeme všem rodičům za krásnou celoroční spolupráci , za květiny a drobné pozornosti  a přejeme vám a hlavně dětem  prázdniny plné zážitků a sluníčka !!!!!

 Nový školní rok bude začínat v pondělí 4. září 2017.

                     

 

 

  Mateřská škola STUDÁNKA,

Brno, Ondrova 25,

příspěvková organizace

IČO  710 04 947

Provoz MŠ : 6.30 - 16.30

  

Kontakty  - MŠ :

tel.     546 221 687

e-mail : ms-studanka@volny.cz

www.stránky: msstudanka.cz

 

 Kontakty - ŠJ- odhlašování dětí :

tel. 797 971 974

 e-mail :

studanka.dochazka@volny.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

studanka_foot