Z Á Ř Í    2017

 

 

 AKCE pro děti

  4. září   zahájení školního roku

 19 září - 11.00 hod - společné fotografování všech dětí

 21. září  - Dračí zpívání - divadlo v MŠ -  Kača a Kača

 

  AKCE pro rodiče a přátele MŠ

   Třídní schůzky : 12.. září - 17,00 hod  Sluníčka

                               13. září - 17.00 hod - Berušky

                               14. září - 17.00 hod - Žabky 

   KROUŽKY:  SPORTÍK - zahájení v úterý 19.9.

         

Ř Í J E N     2017

 AKCE pro děti MŠ :

 2.října. - 9.30 - pohádka Sandry RIEDLOVÉ  - AFRIKA

 12.října - 11.00  návštěva knihovny - Žabky

 16. října -  9.00 kouzelník Vildomec 

 23. října - 9.30 - Toulavá kytara - písničkový pořad

 26. - 27. října    podzimní prázdniny - provoz tříd omezen - podle počtu nahlášených dětí

 

  AKCE pro  rodiče  a přátele MŠ:

 16. října - návštěva prvňáčků v MŠ - 15.00 - 16.30 hod

 

  KROUŽKY :

  úterý  :  SPORTÍK - 15.00 - 15.45 hod

  středa : PLAVÁNÍ - zahájení 4. října - odjezd od MŠ v 8.00 hod

               KERAMIKA - zahájení 4. října  - 14.45 - 16.00

 čtvrtek : ANGLIČTINA - zahájení 12. října - 15.00 - 15.45 hod

           

  L I S T O P A D   2017

 AKCE pro děti       

  2.11.  POSLUŠNÉ POHÁDKY - 8.45 v MŠ

 9.11.   návštěva knihovny - BERUŠKY - 11.00 hod   

 14.11. vánoční fotografování dětí

 16.11. návštěva knihovny - SLUNÍČKA

 21.11. SMOLÍČEK PACHOLÍČEK - pohádka v MŠ - 10.30 hod

 24.11.  LOUTKOHRANÍ - pohádka v MŠ     

 

 AKCE pro rodiče a přátele MŠ

 4.11.    vítání kníničských miminek do života

 9.11.  17.00 - 19.00 hod - přednáška pro rodiče : Stanislava Emmerlingová : " Proč děti zlobí ?  " 

 10.11. - 13.30 - 18.00 - seminář pro odbornou veřejnost - Stanislava Emmerlingová

 14. - 15.11.    - sběr a odvoz PAPÍRU

 21.11.  13.30 - 18.00 - seminář pro odbornou veřejnost " Vánoční tvoření " -  Lena Freyová

 

 KROUŽKY               

 úterky : SPORTÍK          15.00 - 15.45 hod

 středa : PLAVÁNÍ   

              KERAMIKA      14.45 - 16.00 hod

 čtvrtek  ANGLIČTINA   15.00 - 15.45 hod   

 

P R O S I N E C  2017

  AKCE pro děti :  

 úterý 5.12.  " Včelí medvídci zpívají " a mikulášská nadílka - 9.30 v MŠ

 středa 6.12. - poslední 10 lekce plavání

 čtvrtek 7.12. - vánoční zpívání kníničským babičkám - 10.15 - Žabky

 čtvrtek 21.12. Vánoční pohádka - 8.45 v MŠ

                        sváteční dopoledne ve třídách

  23. - 2.ledna   vánoční prázdniny     

     KROUŽKY    

  úterý : SPORTÍK - nebude 2.1.2018

  středa : PLAVÁNÍ - končí 6.12.

                KERAMIKA - nebude 27.12.

  čtvrtek : ANGLIČTINA - nebude 28.12.                                                    

 AKCE pro rodiče a odbornou veřejnost : 

               knihovna - výstavka obrázků na téma " Brněnské pověsti " - Žabky

 2. 12.   Kníničský advent - " Andělské zpívání " - 13.00 před MŠ

 4. - 8.12.  pedagogická praxe studentky Veroniky - SPgŠ - Berušky

 7.12.   vánoční zpívání kníničským babičkám - 10.15 hod - Žabky

               Přejeme vám všem klidné prožití vánočních svátků

      a na vaše děti se těšíme s vánoční nadílkou ve středu 3. ledna.

                         Aktualizace 30.11. ve 12.15 hod.

   

 L E D E N    2018

  AKCE  pro děti

  23.12 .- 2.1. vánoční prázdniny        

  středa 3.1.  první setkání v roce 2018 s vánoční nadílkou

  čtvrtek 4.1.  " Vánoční koncert " v kostele v Bystrci - 10,00 hod - ŽABKY     

  středa 17.1. " Ferda Mravenec a Brouk Pytlík " - pohádka v MŠ, v 9.00 hod

  pátek 26.1. "  Tetiny v kuchyni " - hudební pořad v MŠ , v 9.30 hod

 

 AKCE   pro rodiče a přátele MŠ

  knihovna - výstava obrázků třídy Berušek

  

  Ú N O R    2018

 AKCE  pro děti

 1.,15.,20. února - návštěva knihovny - Žabky, Berušky, Sluníčka

 2. února     pololetní prázdniny - provoz omezen - dle počtu nahlášených dětí

  5. - 9. února - jarní prázdniny - provoz  tříd omezen - podle počtu nahlášených dětí

  pondělí 12. února - Rytmická schow - 9.30 v MŠ

  úterý 13. února - screeningové vyšetření zraku dětí - pouze pro zájemce - od 8.00 hod, / 200.- Kč /

  pondělí 19. února - kouzelnické vystoupení - 10.30 v MŠ

  pondělí 26. února - preventivní program - " Zdravé zoubky "

  úterý 27. února - KARNEVAL

  čtvrtek 1. března - fotografování dětí k svátku maminek - od 8.30 hod, / 270.- Kč /

 

  AKCE   pro rodiče a přátele MŠ

  knihovna - výstava obrázků - Sluníčka

  hovorové hodiny tříd - termíny budou upřesněny

  úterý 13.2. - vydávání potvrzení pro daňové účely 

  pátek 16. února - přednáška pro učitelky  MŠ" Školní úspěšnost " -  Mgr.Stanislava EMMERLINGOVÁ

  úterý 20. února - přednáška pro rodiče " Aby dětem chutnalo aneb vaříme zdravě a chutně,...

                              bc. Anna PACKOVÁ

   

  B Ř E Z  E N   2018

  AKCE pro děti :

  čtvrtek 1. března - fotografování dětí k svátku maminek - 8. 30 hod / 270.- Kč /

  pondělí 5.března -  Žabky / předškoláci / - návštěva ZŠ Heyrovského nám.

  úterý 6. března - pohádka v MŠ - Červená Karkulka - 9.00 hod

  úterý 13. března - Žabky - velikonoční pohádka - KC Bystrc - 8.30 hod

  pondělí 19. března - pohádka v MŠ _ Kača a Kača

  středa 21. března - 1. lekce plavání

  29. března - velikonoční prázdniny - provoz omezen - podle počtu nahlášených dětí

  30.3. - 2.4. - VELIKONOCE

   AKCE  pro rodiče a přátele MŠ

   knihovna - výstavka výtvarných prací dětí ze třídy Žabek

  1. března - fotografování dětí / ke svátku maminek /

  9. března - seminář pro učitelky MŠ - Jarní tvoření - 13.00 - 17.00 hod - Lena FREYOVÁ

  22. března - Den otevřených dveří před zápisem do MŠ  / 10.00 - 11. 30 hod /

 

 D U B E N   2018

   AKCE pro děti

   3.4.  - výukový program o společenském chování

   5.4.  - návštěva knihovny - ŽABKY

  12.4.  - knihovna - BERUŠKY

  19.4. - knihovna SLUNÍČKA

  20.4. - ekologický výukový program - ŽABKY

  26.4. - pohádka v MŠ " O vykutáleném štěstí "

 

      AKCE pro rodiče a přátele MŠ

    knihovna - výzdoba - BERUŠKY

   4. dubna - seminář pro učitelky MŠ - " Pohybové hry " - Věra VEITOVÁ

 

 

  K V Ě T E N   2018

    AKCE pro děti

  Svátek maminek : 3. května 15.30 SLUNÍČKA

                                9. května 16.00 - ŽABKY

                               10. května 16.00 - BERUŠKY

  16. května - od 15.00 hod - zábavné odpoledne - rozloučení s předškoláky

  18. května - 8.45 hod - pohádka v MŠ

  25. května - 10.30  hod - společná fotografie celé třídy 

    Akce pro rodiče a přátele MŠ

  - knihovna - výzdoba SLUNÍČKA

 -  zápis do MŠ - přijímání žádostí : 2. května 10.00 - 16.30 hod

                                                         3. května 10.00 - 15.00 hod

                        - rozhodnutí o přijetí - od 14.5- - čas bude upřesněn

                        - rozhodnutí o nepřijetí - termín a čas bude upřesněn

 - svátek maminek - 3. května - 15.30 Sluníčka

                                9. května - 16.00 Žabky

                               10. května - 16.00 Berušky 

 -  odvoz PAPÍRU - kontejner na papír bude přistaven v úterý 22.5. během dopoledne

                             - a odvezen ve středu 23.5. kolem poledne

  Č E R V E N    2018

  1. června - Den dětí - oslavy ve třídách

 18. června . sférické kino - "  Korálový útes "

 19. června - adaptační odpoledne pro nově přijaté děti

 20. června - návštěva DPmB - Žabky

   29.6.   ukončení školního roku - nezapomeňte si všichni zrušit trvalé příkazy na stravné a školné, příští  školní rok budou jiné částky ! Přeplatky / případně nedoplatky / budeme řešit v srpnu .

  Nahlaste nám, prosím,  Váš zájem o letní provoz - 2. - 20. července

  Akce pro veřejnost

  - knihovna - výzdoba - třída Žabek

 KROUŽKY

 pondělky - TANEČKY - 4.6., 11.6., místo 18.6. budou 20.6., , 25.6., a 27.6.

 úterý - SPORTÍK - 5.6., 12.6. - poslední

 středa  - KERAMIKA - už skončila

 čtvrtek - AGLIČTINA - už skončila

 

  Č E R V E N E C   2018

  MŠ zajišťuje letní provoz 2. -  20. července.

  Akce pro veřejnost

- knihovna - výzdoba - třída Berušek

 

 

                                                                     

 

 

 Aktualizováno 29.6. v 6.55 hod

 Všem dětem i rodičů přejeme krásné prázdniny plné sluníčka, pěkných zážitků a radosti........... Na děti se opět těšíme v novém školním roce v pondělí 3.9. 2018

 Prosím všechny rodiče, aby si zrušili trvalé příkazy na platby - stravné, školné - v příštím roce budou v jiné výši.  Děkuji . Jana z.

 Letní provoz zajišťujeme od 2. - 20. července ve třídě Sluníček v 1. patře.

Zde je možné si stáhnout omluvný list pro předškolní děti.

  Mateřská škola STUDÁNKA,

Brno, Ondrova 25,

příspěvková organizace

IČO  710 04 947

Provoz MŠ : 6.30 - 16.30

  

Kontakty  - MŠ :

tel.     546 221 687

e-mail : ms-studanka@volny.cz

www.stránky: msstudanka.cz

 

 Kontakty - ŠJ- odhlašování , přihlašování dětí :

tel. 797 971 974

 e-mail :

studanka.dochazka@volny.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

studanka_foot