studanka_picmain 

 

                                                                Kolektiv zaměstnanců MŠ STUDÁNKA

                                                                         Vás co nejsrdečněji vítá

a přeje Vám příjemně strávené chvíle

ve společnosti našich internetových stránek .

Dodatek Školního řádu MŠ:

 

Provoz MŠ Studánka ve školním roce 2020 /2021

Vypracováno 19.8. 2020 dle specifiky provozu MŠ a v souladu s doporučením MŠMT.

Do zahájení provozu zbývají téměř 2 týdny, tako opatření tedy ještě mohou být aktualizována!

  Hygienická a protiepidemická opatření :

Scházení dětí

- 6,30 - 9,00 hodin

   - do MŠ nastupují pouze děti , které nevykazují žádné známky onemocnění

   -   děti přichází do MŠ za doprovodu co nejméně osob / jeden zákonný zástupce /

   - při vstupu do MŠ zákonný zástupce vydezinfikuje sobě i svému dítěti ruce

   -   děti ani rodiče nemusí mít v šatnách roušky / pokud děti s rouškou přijdou budou mít ve

         své šatní skříňce igelitový sáček na odložení roušky /

   - děti se co nejrychleji převlečou a rodiče je odvedou do třídy, kde při vstupu prokazatelně

         změří dětem teplotu a seznámí učitelku s momentálním zdravotním stavem dítěte

       / ranní filtr /. Pokud je dítěti naměřená teplota vyšší než 37 °C , rodiče si své dítě z MŠ

         odvedou.

   - po změření teploty si jdou děti ihned důkladně umýt ruce pod tekoucí vodou .

       Umyté ruce si děti osuší do textilních ručníků.

- děti ani rodiče se zbytečně v šatně / ani před MŠ / nezdržují a nevytváří mezi sebou

     hloučky

   -   děti, které trpí chronickým onemocněním, včetně alergického onemocnění / rýma,

       kašel,... / je umožněn vstup do školy pouze v případě , že nám rodiče dodají zprávu od

       lékařky

 Rozcházení dětí

- po obědě 12.20 - 12.45 hodin

- odpoledne od 14.30 hodin

   - pro zákonné zástupce platí stejná pravidla jako při ranním scházení dětí

 Stravování dětí

- děti jsou v plné míře obsluhovány - chystání příborů, nalévání polévky, příprava salátů,....,

   sami si připravují pouze pitný režim

 Pobyt dětí v MŠ , výchovně vzdělávací činnost

- děti se budeme snažit nespojovat, a organizovat provoz tak, aby se děti mezi třídami

vzájemně nekontaktovaly

- zvážíme možnosti organizace ranního scházení a odpoledního rozcházení dětí tak,

aby se nemusely všechny třídy spojovat

- pokud nám to počasí dovolí, prodloužíme venkovní aktivity

- omezíme nebo zcela vyloučíme dopravu MHD a společné kulturní aktivity - pro případ

nějaké společné aktivity budou mít děti roušky - svoje vlastní, uložené nastálo ve skříňkách

-nebudeme zajišťovat v 1. pololetí plavání a zvážíme organizaci ostatních kroužků

 - pokud můžete, vyzvedávejte si , prosím, děti po obědě - nejsme schopni na odpolední odpočinek dětí zajistit dostatečné rozestupy mezi lehátky.

Učitelky budou během celého dne věnovat zvýšenou pozornost zdravotnímu stavu dětí -

kašel, rýma, bolesti v krku, dušnost, bolesti hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta

chuti, čichu, teplota,..... pokud se některý příznak objeví budou učitelky :

   - okamžitě informovat rodiče o nutnosti vyzvednou si neprodleně dítě z MŠ

   - dítě ,po dobu, než se rodič dostaví, bude s nasazenou rouškou izolováno od ostatních dětí

   - rodičům bude doporučeno kontaktovat dětského lékaře, který rozhodne o dalším postupu

   - rodiče budou následně MŠ informovat o zdravotním stavu dítěte

 

Projeví-li se - ať už u dětí nebo zaměstnanců onemocnění COVID - 19 , bude MŠ

kontaktovat přímo KHS , která po příslušném šetření rozhodne o dalších opatřeních.

MŠ bude okamžitě informovat zákonné zástupce dětí a zřizovatele MŠ.

 

Povinné předškolní vzdělávání :

Předškolní děti, které jsou v posledním ročníku MŠ mají povinnost se předškolně vzdělávat.

V případě, že bude MŠ uzavřena  nebo bude nepřítomna větší polovina předškolních dětí ve třídě , bude přecházet prezenční vzdělávání na distanční. Ostatní přítomné děti  budou nadále vzdělávány prezenčně.

 

Úplata za předškolní vzdělávání :

- pokud dítě onemocní nebo je mu nařízena karanténa a MŠ není uzavřena , jedná se o omluvenou nepřítomnost - úplata se hradí v plné výši - 470.- Kč

 Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření MŠ a bude - li délka uzavření delší než 5 dní , sníží ředitelka MŠ poměrnou částkou výši úplaty.

 

 Do zahájení provozu zbývají téměř 2 týdny, tako opatření tedy ještě mohou být aktualizována! 

 

 

 

Vážení rodiče, milé děti.

Srdečně Vás všechny zdravíme před zahájením nového školního roku 2020 / 2021. 

Aby byl první školní den  co nejméně bolestivý pro nás všechny ,

dovolte nám několik základních organizačních informací :

Školní rok začíná v úterý 1. září.

 1. Nestrašte děti školkou, udělejte si z prvního školního dne sváteční den.
 2. Nezapomeňte nástup dětí předem nahlásit , ŠJ: studanka.dochazka@volny.cz, tel. 797 971 974                případně na kontakty MŠ : ms-studanka@volny.cz                                                                                                                       tel. 546 221 687
 3. První den budou na dveřích seznamy umístění dětí ve třídách - pro ty, kteří to neví.
 4. Děti si vyberou šatní skříňku , převlečou se do školkového oblečení.
 5. Rodiče předají děti pí. učitelkám ve třídě - v zájmu dětí -neprodlužujte, prosím, loučení a nevstupujte do tříd.
 6. Pokud půjdou děti  domů po obědě, nezapomeňte to napsat do sešitu vzkazů , který je před třídami.
 7. Noví rodiče si mohou zakoupit čipy pro vstup do MŠ / 150.- Kč /
 8. Snažte se dodržet čas příchodu, který jste si s dětmi předem domluvili.
 9. Další informace se dozvíte na třídních schůzkách : Berušky - středa 2.9. od 17.00 hod, Žabky - čtvrtek 3.9. od 17.00 hod a Sluníčka v pondělí 7.9.  od 17.00 hod.
 10. Organizační struktura tříd :
 11. BERUŠKY - věkově smíšená třída nejmenších dětí a  dětí  středního věku / 11 dětí nově přijatých /                        - třídní učitelka Anetka a paní učitelka Radka .Od 4.1. za PN pí. uč Radky bude ve třídě pí. uč. Alenka.
 12. SLUNÍČKA - věkově smíšená třída dětí středního věku,  předškoláků a dětí s odkladem školní docházky  / 2 nově přijaté dětí /- třídní učitelka Kačka a nová paní učitelka Veronika
 13. ŽABKY - smíšená třída dětí středního věku, předškoláků a dětí s odkladem školní docházky / 5 nově přijatých děti / - třídní učitelka Jana a  paní ředitelka Jana

 

 

  Informace pro rodiče :

  NOVÉ :

čtvrtek 19.5.  12.25 !!!!!!

  Vážení rodiče,

je nám moc líto, ale opět někdo vyhrožuje mateřským školám. Dbejte, prosím, zvýšené opatrnosti, nepouštějte nikoho cizího do budovy MŠ .

Uvidíte-li někde podezřelý balíček, nesahejte na něj, ale zavolejte policii ČR.

pondělí 17.5. 2021

Připomínám, že tuto středu se budou od 9.00 hod  děti fotit na společné fotografie tříd.

  pátek 7.5.

 Děkujeme rodičům, že hlásí děti k pondělní docházce.

K již zveřejněnému dodávám :

 • děti chodí do MŠ zdravé, dezinfikují si ruce a ve třídě jim je změřena teplota.
 • předškoláci vstupují do MŠ  sami, mladší děti rodiče vodí, příliš se nezdržují
 • roušky - děti NE, zaměstnanci a rodiče ANO
 • testování - děti NE, zaměstnanci ANO
 • děti budou trávit více času venku, dávejte jim, prosím, batůžek s pitím
 • prohlížejte prosím každý večer děti - z důvodu nebezpečí klíšťat

To je asi vše - moc se na děti  těšíme , pevně doufám, že i děti a vy. Hezký víkend

  

středa 5.5. 2021

Dobrá zpráva , na kterou jistě všichni netrpělivě čekáte   !      

 V pondělí 10. května se opět potkáme se všemi dětmi   -  bez testování a roušek !!!

    .  Omezený je pouze vstup třetích osob - rodičů do MŠ - předškoláci budou nadále chodit do MŠ sami, rodiče jenom zazvoní do třídy, a oznámí učitelce, že posílají své dítě. Ostatní rodiče mohou vstupovat  do MŠ na nezbytnou dobu.

Provozní doba : 6.45 - 16.15

Nahlaste, prosím - SMS či e-mailem do ŠK přítomnost vašich dětí, z důvodu objednání potravin. Děkujeme.

Těšíme se !!!

pátek 30.4.

Vážení rodiče, vypadá to, že od 10.5. by mohla být opět otevřená MŠ pro všechny děti. Až budu vědět víc, dám vám vědět.

Prozatím Vás s dětmi zveme na Čarodějnickou stezku , která je pro děti připravena . Začátek i konec je u hlavního vchodu MŠ, pokyny jsme odeslali všem rodičům e-mailem. Stezka je  přístupná ode dneška, a  pokud nám ji někdo nezničí, bude vám k dispozici  po celý víkend !  

středa 28.4.

  Vážení rodiče, v DOKUMENTECH KE STAŽENÍ najdete  bližší informace k zápisům do MŠ.

pondělí  26.4        všichni jsme NEGATIVNÍ

čtvrtek 15.dubna

   Všichni jsme NEGATIVÍ !!

pondělí 12.4. 9.10 hod

  Máme vytestovány všechny děti s negativním výsledkem. Děkujeme všem rodičům za úžasnou vzájemnou spolupráci. Vše klaplo, nikdo nečekal , nemáme důvod cokoliv měnit. Tak zase ve čtvrtek. Hezký den vám všem !

neděle 11.4.2021

  Vážení rodiče, první den  bude velmi náročný pro všechny zúčastněné - děti, vás  i nás. Obrňte se, prosím, trpělivostí. Pokud se sejde ráno najednou více dětí, budete muset čekat - možná i před MŠ. V současné době máme 4 odběrová místa - za hodinu může být vytestováno max 12 dětí !!!  V pondělí bude přítomno 21 dětí !!!  Bude-li potřeba a až se všichni   "zaběhneme " , můžeme přidat další odběrové místo , případně hledat jiná řešení. Děkuji za pochopení.

sobota 10.4.2021

 Vážení rodiče, v sekci Dokumenty ke stažení si můžete přečíst podrobné  informace k znovuotevření MŠ od 12.4.2021, které jsem předškolákům posílala včera na e-mailové adresy.

středa 7.4.2021

Vážení rodiče, v pondělí 12. 4. bude zahájen provoz pro předškoláky. Všem jsem posílala e-maily s bližšími informacemi, prosím o vaši zpětnou vazbu. Další upřesňující info bude v pátek odpoledne.

   

ZÁPIS do MŠ na šk. rok 2021 / 2020 - žádosti budou ke stažení od dubna na www.zapisdoms.brno.cz,případně v MŠ 14.4 od 16.00-16.30 ,  vlastní zápis 3.5. 9,00 - 12.00 a 13.00 - 17.00  a 4.5. od 13.00 - 17.00 hod. Vezměte si s sebou : občanský průkaz,  rodný list dítěte, vyplněnou žádost s potvrzeným  očkováním.

 / vloženo 11.3.2021/

                                 

    STŘEDA  3.3. 12.00 hod

Rodiče, za měsíc březen nemusíte platit školné za své děti. Pokud máte nastavený trvalý příkaz, tak ho neměňte, přeplatek vám vrátím na konci školního roku spolu se s přeplatky za stravné.

SOBOTA 15.45

Od 1.3.2021 je MŠ uzavřena. Pokyny k ošetřovnému pro rodiče najdete na :

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Podle nových pravidel školy již nevyplňují žádná potvrzení.

 

 

 

 

 

 

    Mateřská škola STUDÁNKA,

   Brno, Ondrova 25,

   příspěvková organizace

   IČO  710 04 947

   ČÚ : 27 - 932 408 0247 / 0100

   Provoz MŠ : 6.30 - 16.30

    

   Kontakty  - MŠ :

   tel.     546 221 687

   e-mail : ms-studanka@volny.cz

   www.stránky: msstudanka.cz

   datová schránka : a49ws3

 

 Kontakty - ŠJ- odhlašování ,  

  přihlašování dětí :

   tel. 797 971 974

   e-mail :

   studanka.dochazka@volny.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

studanka_foot