studanka_picmain 

 

                                                                Kolektiv zaměstnanců MŠ STUDÁNKA

                                                                         Vás co nejsrdečněji vítá

a přeje Vám příjemně strávené chvíle

ve společnosti našich internetových stránek .

 

 ZÁPIS DO MŠ na školní rok 2022 / 2023

Zápisu se účastní pouze nové děti. Děti, které již MŠ navštěvují se znovu nehlásí.

Jsou automaticky " našimi dětmi " až do doby nástupu do 1. třídy. 

 Rodiče budoucích předškoláků prosím, aby nám dali vědět, která je jejich spádová MŠ / je to podle trvalého bydliště /.  Z důvodu povinné předškolní docházky musíme na danou - spádovou MŠ nahlásit, že povinnou předškolní docházku budou vaše děti plnit v naší MŠ. Jinak byste mohli být osloveni OSPOD, že vaše dítě neplní povinnou předškolní docházku. 

   -   vyplnění žádostí  : na www.zapisdoms.brno.cz   od 1.4 - 30.4.2022

                                        - v MŠ lze ve středu 20.dubna od 15.30 - 16.30 hod

   -  odevzdání žádostí v MŠ : - nejlépe osobně 2.a 3. 5. , 8.00 - 11.30 a 16.00 - 17.00 hod

   -  přijímací řízení  :                 od 17. května 2022

      Pro zápis na nový školní rok bude k dispozici  asi 17 volných míst. 

 

 

Vážení rodiče, milé děti.

Srdečně Vás všechny zdravíme před zahájením nového školního roku 2021 / 2022. 

Aby byl první školní den co nejméně bolestivý pro nás všechny,dovolte nám několik základních organizačních informací :

 • v pondělí a úterý 30. - 31.8.2021 od 8.30 - 12.00 hodin se můžete dostavit s dětmi do MŠ. Nové děti si vyberou skříňku / značku / , do které si uloží  náhradní oblečení, pyžámko a do botníčku papučky. Dětem, které již MŠ navštěvovaly a zůstávají ve stejné třídě, těm zůstává stejná značka. Zároveň nahlásíte, který den děti do MŠ nastoupí. Noví rodiče si  mohou zakoupit čip na vstup do MŠ / 150.- /Děti si za doprovodu jednoho rodiče mohou krátce prohlédnout třídu a seznámit se se svými pí. učitelkami.
 • Pokud této nabídky nevyužijete nezapomeňte dát předem vědět nástup vašich dětí do MŠ. :                                           školní jídelna : studanka.dochazka@volny.cz,              tel. 797 971 974                                                                  případně na kontakty MŠ : ms-studankanka@volny.cz  , tel. 546 221 687

Školní rok začíná ve středu  1. září 2021

 1. Nestrašte děti školkou, udělejte si z prvního školního dne sváteční den. Přijďte,  až se všichni dobře vyspíte - nejlépe do 9.00 hodin. 
 2. Děti se převlečou , rodiče předají děti pí. učitelkám ve třídě . V zájmu dětí -neprodlužujte, prosím, loučení a nevstupujte do tříd.
 3. Pokud půjdou děti  domů po obědě, nezapomeňte to napsat do sešitu vzkazů , který je před třídami. U východu z MŠ  budete mít nachystánu zabalenou odpolední svačinku pro děti.
 4. Snažte se dodržet čas příchodu, který jste si s dětmi předem domluvili
 5. Další informace se dozvíte na třídních schůzkách :                                                                                           -           BERUŠKY - pondělí 6.9. od 17.00 hod,                                                                                                                        ŽABKY - úterý 7.9. od 17.00 hod a                                                                                                                            SLUNÍČKA  ve středu  8.9. od 17.00 hod.                                                                                                                           Prosíme, aby se schůzky zúčastnil pouze jeden zákonný zástupce a bez dětí. Jestli můžeme poprosit, přineste na schůzku toaletní potřeby - přesný seznam budete mít na nástěnce před svojí třídou. Také si s sebou vezměte peníze v hotovosti na příspěvek do Klubu rodičů na akce dětí. 
 6. Organizační struktura tříd :                                                                                                                      BERUŠKY - věkově smíšená třída nejmenších dětí a  dětí  středního věku / 11 dětí nově přijatých /                        -    třídní učitelka Katka  a paní učitelka Alenka.                                                                                                SLUNÍČKA - věkově smíšená třída dětí 3 - 5 letých dětí   / 7 nově přijatých dětí , 10 nejmladších předškoláků  /      -    třídní učitelka Verunka  a nová paní učitelka Dáša                                                                                         ŽABKY - třída předškoláků a dětí s odkladem školní docházky                                                                                 - třídní učitelka Jana a  paní ředitelka Jana

        7. Covidová opatření           

             -   testování - děti ani zaměstnanci nebudou testováni

             -   roušky - rodiče dětí - ANO  , děti - NE  / pouze případně v dopravních prostředcích /, učitelky - NE,                                                    provozní pracovnice - NE, pouze při výdeji stravy

             - do MŠ přichází pouze děti zdravé za doprovodu pouze 1 rodiče, učitelky provedou ranní filtr - teplota - při                          vyšší než 37° si rodiče dítě odvedou domů, pohovor  rodiči                                                                                                    Děti, které trpí chronickým onemocněním, včetně alergického onemocnění / rýma, kašel,... / je umožněn vstup                 do školky pouze v případě , že nám rodiče dodají zprávu od lékařky / týká se především  nově přijatých dětí /

            -  dezinfekce - děti, rodiče i zaměstnanci při vstupu do MŠ

            -  děti - děti jsou obsluhovány - nápoje, příbory, podávání jídla,.......

            - režimová opatření   častější pobyt venku , homogenní skupina dětí - omezit spojování dětí , zvážení                                    zájmových   kroužků......

        8.  Umístění dětí do tříd :                                                                                                                                                             Většině dětí se mě podařilo splnit alespoň jedno přání / pokud nám ho sdělili / - jsou zařazeny buďto se                             svým kamarádem nebo u své milované paní učitelky. Třídu Žabek ale nenafoukneme.. Vzhledem k tomu, že je                  letos 28 předškoláků !!!!!  nevejdou se ani do Žabek, ani do Sluníček. V Žabkách je tedy plná třída                                       nejstarších předškoláků a dětí s odkladem školní docházky, ve Sluníčkách potom1o nejmladších                                        předškoláků. V obou třídách je stejný počet chlapců i děvčat.   

           Do zahájení provozu zbývá celý týden , tako opatření tedy ještě mohou být aktualizována! 

 

 

 

 

 

  Informace pro rodiče :

  NOVÉ :   22. června 

  V pátek 24.6. pojede  celá MŠ na školní výlet -odjezd v 8.15 od MŠ. Přiveďte, prosím, děti do MŠ včas. Děkujeme.

 

17. června

   Připomínáme rodičům pondělní přednášku / 20. 6. /  Mgr. Jiřího Haldy , od 17.00 hodin v MŠ / bez dětí /. 

úterky 7.6. a 14.6. 2022 mezi 16.00 - 17.00 hod -  adaptační odpoledne pro nově přijaté děti - účast rodičů a přijatých dětí.

25.5.2022

  Zápis do MŠ :

 pro ukrajinské   děti 

 - vyzvednutí žádostí v MŠ

    čtvrtek 2.6. 16.30 - 17.00 hod

 - odevzdání žádostí vyplněných a potvrzených od lékařky

    pondělí 6.6. 2022  10.00 - 12.00 hodin nebo dle domluvy

 -  přijímací řízení 

   pondělí 20.6. 10.00 - 12.00  hod      nebo dle domluvy

KRITERIA :

 • předškoláci z Kníniček
 • děti z Kníniček podle věku od nejstaršího po nejmladší
 • předškoláci z jiné MČ či obce
 •  děti z jiné MČ či obce podle věku 

 

18.5.2022 

Vážení rodiče, z důvodu jiných akcí budou zrušeny  kroužky :

 čtvrtek 19.5. SPORTÍK

 pondělí 23.5. KERAMIKA a TANEČKY.

Děkujeme za pochopení, o lekce děti nepřijdou ,  budou nahrazeny v červnových termínech.

V pondělí 23.5. od 15.00 hodin je pro všechny děti připraven od 15.00 hodin zábavný pořad spojený s rozloučením s našimi předškoláky. Zveme všechny rodiče !

 

  - rodiče se po dlouhé době mohou těšit na besedy s odborníky - PhDr. Jan SVOBODA , pondělí 14.3. od 16.30 v MŠ a v pondělí 20.6. v 17,00 hod s Mgr. Jiřím HALDOU

 

pátek 18. února -  ZÁPISY do MŠ na šk. rok 2022/2023

 • vydávání žádostí  na www.zapisdoms.brno.cz  1.4.-30.4.2022
 • v MŠ lze 20.4 15.30 - 16.30
 • přijímání žádostí v MŠ 2.a 3.5. 8.00 - 11.30 a 16.00 - 17.00
 • přijímací řízení : od 17.5.

čtvrtek 17.února

-  nepřítomným  "  karanténním" Žabkám   jsem  dnes posílala další INSPIROMAT,  kdo máte zájem, vytiskněte si ho ....

- opět chválím všechny rodiče - již dnes - 17.2. mám  téměř všechny platby / kromě jednoho stravného / - děkuji !!!

  úterý 15.2. 

- náhradní termín  fotografování pro " karanténní děti " bude v úterý 22.2. kolem 11.30 hod. 

- třída Žabek je ode dneška v karanténě - provoz třídy pro děti, které nemusí do karantény je od 9.00 - 14.00 ve třídě Žabek. Do 9.00 a po 14.00 hodině budou děti v Beruškách. Děti před návratem již nemusí na testy PCR. 

-  z důvodu nemoci slečny lektorky není dnes ANGLIČTINA

neděle 30.1. 12.00 hod

 Milí rodiče, mám pro vás pozitivní zprávu - karanténa bude pouze do úterý 1.2., takže všechny děti  i paní učitelky se mohou vrátit již ve středu 2.2. Přeji hezký zbytek víkendu. 

 sobota 29.1. 

  Je mi líto, ale ve třídě Berušek máme ode dneška jeden pozitivní případ. Třída půjde pravděpodobně do čtvrtka do karantény . Musíme ale počkat na rozhodnutí hygieny. Sledujte , prosím, www. stránky  MŠ.  Jakmile se nám hygiena ozve, tuto informaci upřesním. Děkuji za pochopení. 

úterý 18.1.

 Děkuji všem rodičům za včasné platby - poprvé od začátku šk. roku mám dnes téměř všechny platby uhrazené / chybí pouze 1 stravné /,...

 

středa 12.1.

 Prosím rodiče, aby nezapomínali přihlašovat děti po nepřítomnosti. Dnes přišlo do třídy Sluníček  7 dětí nenahlášených ! Děkujeme. 

čtvrtek 6.1.   11.00

  Sluníčkové děti , které prodělaly covid v uplynulých 180 dnech  / vím o 4/  a děti, které nebyly přítomny  3.1. nebo 4.1. / 6 dětí / mohou MŠ navštěvovat - budou zařazeny do jiných tříd. / Rodiče dětí po covidu doloží potvrzení /.

 

středa 5.1. 17.55 hod

  Třída Sluníček jde ode dneška do úterý 11. 1. do KARANTÉNY. 

Ve středu 12.1. mohou po karanténě do MŠ  nastoupit děti s negativním  PCR testem, který je doporučený udělat 5-7 den, tj neděle-úterý.

Dále mohou nastoupit děti, které doloží potvrzení o tom, že covid prodělaly v posledních 180 dnech. 

Kdo na testy nepůjde, může nastoupit do MŠ ve středu 19.1.

Kdo bude potřebovat potvrzení k OČR, stavte se v MŠ. 

úterý 4.1.2021 21.00

  Je mi líto, ve Sluníčkách je opět jeden pozitivní. Pravděpodobně dostaneme od hygieny zítra karanténu pro tuto třídu. Dám vědět.

  za celý kolektiv MŠ Studánka vás vítám v novém roce a  přeji nám všem pevné zdraví.

 

pondělí 20.12.

třída Berušek je ode dneška do pátku 24.12. v karanténě. Karanténa platí pro děti, které byly v MŠ minulý  čtvrtek nebo pátek. Od středy 22. 12. můžete jít s dětmi  na PCR testy. Potřebujete-li potvrzení na OČR, stavte se v MŠ. 

neděle 19.12.

  tentokrát se informace týká třídy  Berušek - je tam jeden případ s covidovými příznaky.  PCR testy budou provedeny zítra, s největší pravděpodobností půjde třída Berušek od úterý do karantény.

čtvrtek 16.12.

  v pondělí by teoreticky mohly nastoupit děti z Žabek, které nebyly na testování. Nahlaste nám předem případný nástup dětí.

Z důvodu nepřítomnosti 3 dospělých, zkracujeme provoz od 7.00 - 16.00 hodin a prosíme rodiče Žabek a Sluníček - pouze kdo může !!! - aby si vyzvedávali děti po obědě. Děkujeme za pochopení. 

úterý 14.12.

  aktualizuji včerejší číslo - počet pozitivních  Sluníček - 5, ale zdaleka nemám zprávy od všech rodičů. Ani netušíme, kolik nastoupí zítra dětí po karanténě - dejte, prosím vědět.

 Zajištění provozu od středy :  vzhledem k PN 3 dospělých bude provoz Žabek i Sluníček v 1. patře.  Každá třída bude v jedné místnosti - na hraní, stravování i odpočinek. Mezi nimi bude vždy 1 pí. učitelka. / Žabek je dnes 7 a podobné to bude - asi ? -i  ve Sluníčkách , někteří rodiče si již nechávají děti do Vánoc doma. 

Předškoláci o nic nepřijdou, včera jsme jim odeslali distanční výuku až do nového roku. Pokud někdo nemá možnost si pracovní listy vytisknout, dejte vědět, nakopírujeme vám je. 

Přejeme všem , pokud možno, hezké dny. 

 

pondělí 13.12. -  SLUNÍČKA - mám zprávy od 8  testovaných - 4 pozitivní, 4 negativní. Připomínám - pokud negativní nastoupí ve středu, přineste si s sebou výsledek testu.  Děkujeme.

pátek 10.12.  10.30

  V pondělí 13.12. se mohou vrátit po karanténě Žabky, které se prokáží negativním testem.  Kdo bude pozitivní, nahlaste nám to, prosím. Ti, kteří na test nepůjdou mohou nastoupit až v pondělí 20.12. 

Ve středu 15.12. se mohou vrátit po karanténě Sluníčka, která se prokáží negativním testem. kdo bude pozitivní, nahlaste nám to, prosím. Kdo na testy nepůjde , může do MŠ nastoupit až ve středu 22.12.

  Rodiče Sluníček se mohou stavit v MŠ pro potvrzení na OČR, dnes do 15.00 hod, v pondělí od 7.30 - 16.00 hod. 

čtvrtek 9.12.  21.00. 

je to tak, od zítřka - pátek 10.12. do úterý 14.12.  je třída Sluníček v karanténě. Nahlaste děti na PCR test v neděli nebo v pondělí. Negativní děti mohou nastoupit do MŠ ve středu 15.12. Děti, které na PCR test nepůjdou mohou nastoupit až ve středu 22.12.

 17.10 - bohužel stále nemám výsledky PCR  testu ze Sluníček  ..... bude-li pozitivní, bude od pátku do úterý třída Sluníček v karanténě . / Výsledek napíši hned, jak se ho dozvím /. Pokud je do rána nebudu vědět, můžete děti přivést do MŠ, ale počítejte s tím, že vám můžeme během dne zavolat, abyste si děti zase odvedli. 

Výsledky PCR testů Žabek - 5 pozitivních a 4 negativní , ti mohou v pondělí opět nastoupit do MŠ. 

 středa 8.12. - 10.30 hod

  Třída SLUNÍČEK - i zde je jeden pozitivní případ covidu - 19 , ale během uplynulého týdne nebyl v MŠ,...... další příznakový jde na testy zítra, ....je možné, že celá třída půjde také do karantény od pátku ??? 

Připomínáme rodičům, že zítra nepůjde elektřina . Provoz MŠ je zkrácen od 7.30 - 16.00 hodin. Sportík nebude. Pokud si někdo necháte děti doma, nahlaste nám to, prosím během dneška. Děkujeme.

úterý 7.12  - 15.00 hod

  Je mi líto, že pro vás nemám lepší zprávu - za dnešek máme další 2 pozitivní  ve třídě Žabek - - celkem 3 !

pondělí  6. prosince

 9.30 hod - podrobné informace ke karanténě najdete na této stránce vpravo pod obrázkem.

  7.00 hod - Vážení rodiče, od dnešního dne je třída Žabek v karanténě. Bližší informace budete mít během dopoledne na www. stránkách MŠ. 

  6. 35 hod - Vážení rodiče, ve třídě ŽABEK máme jednoho pozitivního a další jde dnes na PCR testy.

Zvažte, prosím, dnešní přítomnost dětí v MŠ. Pokud nás KHS pošle do karantény, budeme vám volat, abyste si vyzvedly děti z MŠ.

Průběžně vás budeme informovat. 

čtvrtek 25.11.

Vážení rodiče, máte-li zájem, můžete si aktivovat aplikaci LYFLE - aktivační e-mail vám byl tento týden odeslán. 

 Ve čtvrtek 9.12. opět nepůjde v MŠ elektřina od 7.00 - 16.00 hodin. Pokud můžete, přiveďte děti ráno později - ráno bývá dlouho tma . Děti budou mít opět pouze studený oběd. Děkujeme za pochopení

 neděle 24.10.2021 Vážení rodiče, v pondělí 25.10. a ve středu 27.10. budeme v MŠ bez elektřiny. Děti mohou mít , bohužel, pouze studený oběd .Také se v těchto dnech do MŠ nedovoláte na pevnou linku. Děkujeme za pochopení. 

13. října - ve třídě Žabek máme NEŠTOVICE .

 

středa 1. září - 9.00 hodin - zamykám školku a procházím třídami. Všude se na mě usmívají děti, nikde žádná slzička ! Takže rodiče -  můžete být v klidu a mockrát vám děkujeme, že jste děti na první školní den perfektně připravili !!

pátek 27.8.2021

  V pondělí a úterý 30. a 31.8. se můžete stavit s dětmi v MŠ, vybrat si skříňku a nastěhovat si tam věci a do botníčků papučky. Ať už ve středu všechno víte.

TŘÍDNÍ SCHŮZKY : budou 6., 7., a 8. září vždy v 17.00 hod - prosíme, aby se dostavil pouze jeden zákonný zástupce / s rouškou / a bez dětí. 

pondělí :  BERUŠKY                       úterý :     ŽABKY                           středa :   SLUNÍČKA 

 24. srpna 2021 :

   Srdečně vás všechny vítám v novém školním roce. Vpravo, na hlavní stránce máte podrobné informace k zahájení školního roku. Pevně doufám, že vše důležité jsem uvedla, pokud jsem na něco zapomněla - dejte vědět ! Děkuji ! Přeji hezký poslední týden.  Jana Zrostová

 

    Mateřská škola STUDÁNKA,

   Brno, Ondrova 25,

   příspěvková organizace

   IČO  710 04 947

   ČÚ : 27 - 932 408 0247 / 0100

   Provoz MŠ : 6.30 - 16.30

    

   Kontakty  - MŠ :

   tel.     546 221 687

   e-mail : ms-studanka@volny.cz

   www.stránky: msstudanka.cz

   datová schránka : a49ws3

 

 Kontakty - ŠJ- odhlašování ,  

  přihlašování dětí :

   tel. 797 971 974

   e-mail :

   studanka.dochazka@volny.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

studanka_foot