studanka_picmain 

 

                                                                Kolektiv zaměstnanců MŠ STUDÁNKA

                                                                         Vás co nejsrdečněji vítá

a přeje Vám příjemně strávené chvíle

ve společnosti našich internetových stránek .

Dodatek Školního řádu MŠ:

 

Provoz MŠ Studánka ve školním roce 2020 /2021

Vypracováno 19.8. 2020 dle specifiky provozu MŠ a v souladu s doporučením MŠMT.

Do zahájení provozu zbývají téměř 2 týdny, tako opatření tedy ještě mohou být aktualizována!

  Hygienická a protiepidemická opatření :

Scházení dětí

- 6,30 - 9,00 hodin

   - do MŠ nastupují pouze děti , které nevykazují žádné známky onemocnění

   -   děti přichází do MŠ za doprovodu co nejméně osob / jeden zákonný zástupce /

   - při vstupu do MŠ zákonný zástupce vydezinfikuje sobě i svému dítěti ruce

   -   děti ani rodiče nemusí mít v šatnách roušky / pokud děti s rouškou přijdou budou mít ve

         své šatní skříňce igelitový sáček na odložení roušky /

   - děti se co nejrychleji převlečou a rodiče je odvedou do třídy, kde při vstupu prokazatelně

         změří dětem teplotu a seznámí učitelku s momentálním zdravotním stavem dítěte

       / ranní filtr /. Pokud je dítěti naměřená teplota vyšší než 37 °C , rodiče si své dítě z MŠ

         odvedou.

   - po změření teploty si jdou děti ihned důkladně umýt ruce pod tekoucí vodou .

       Umyté ruce si děti osuší do textilních ručníků.

- děti ani rodiče se zbytečně v šatně / ani před MŠ / nezdržují a nevytváří mezi sebou

     hloučky

   -   děti, které trpí chronickým onemocněním, včetně alergického onemocnění / rýma,

       kašel,... / je umožněn vstup do školy pouze v případě , že nám rodiče dodají zprávu od

       lékařky

 Rozcházení dětí

- po obědě 12.20 - 12.45 hodin

- odpoledne od 14.30 hodin

   - pro zákonné zástupce platí stejná pravidla jako při ranním scházení dětí

 Stravování dětí

- děti jsou v plné míře obsluhovány - chystání příborů, nalévání polévky, příprava salátů,....,

   sami si připravují pouze pitný režim

 Pobyt dětí v MŠ , výchovně vzdělávací činnost

- děti se budeme snažit nespojovat, a organizovat provoz tak, aby se děti mezi třídami

vzájemně nekontaktovaly

- zvážíme možnosti organizace ranního scházení a odpoledního rozcházení dětí tak,

aby se nemusely všechny třídy spojovat

- pokud nám to počasí dovolí, prodloužíme venkovní aktivity

- omezíme nebo zcela vyloučíme dopravu MHD a společné kulturní aktivity - pro případ

nějaké společné aktivity budou mít děti roušky - svoje vlastní, uložené nastálo ve skříňkách

-nebudeme zajišťovat v 1. pololetí plavání a zvážíme organizaci ostatních kroužků

 - pokud můžete, vyzvedávejte si , prosím, děti po obědě - nejsme schopni na odpolední odpočinek dětí zajistit dostatečné rozestupy mezi lehátky.

Učitelky budou během celého dne věnovat zvýšenou pozornost zdravotnímu stavu dětí -

kašel, rýma, bolesti v krku, dušnost, bolesti hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta

chuti, čichu, teplota,..... pokud se některý příznak objeví budou učitelky :

   - okamžitě informovat rodiče o nutnosti vyzvednou si neprodleně dítě z MŠ

   - dítě ,po dobu, než se rodič dostaví, bude s nasazenou rouškou izolováno od ostatních dětí

   - rodičům bude doporučeno kontaktovat dětského lékaře, který rozhodne o dalším postupu

   - rodiče budou následně MŠ informovat o zdravotním stavu dítěte

 

Projeví-li se - ať už u dětí nebo zaměstnanců onemocnění COVID - 19 , bude MŠ

kontaktovat přímo KHS , která po příslušném šetření rozhodne o dalších opatřeních.

MŠ bude okamžitě informovat zákonné zástupce dětí a zřizovatele MŠ.

 

Povinné předškolní vzdělávání :

Předškolní děti, které jsou v posledním ročníku MŠ mají povinnost se předškolně vzdělávat.

V případě, že bude MŠ uzavřena  nebo bude nepřítomna větší polovina předškolních dětí ve třídě , bude přecházet prezenční vzdělávání na distanční. Ostatní přítomné děti  budou nadále vzdělávány prezenčně.

 

Úplata za předškolní vzdělávání :

- pokud dítě onemocní nebo je mu nařízena karanténa a MŠ není uzavřena , jedná se o omluvenou nepřítomnost - úplata se hradí v plné výši - 470.- Kč

 Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření MŠ a bude - li délka uzavření delší než 5 dní , sníží ředitelka MŠ poměrnou částkou výši úplaty.

 

 Do zahájení provozu zbývají téměř 2 týdny, tako opatření tedy ještě mohou být aktualizována! 

 

 

 

Vážení rodiče, milé děti.

Srdečně Vás všechny zdravíme před zahájením nového školního roku 2020 / 2021. 

Aby byl první školní den  co nejméně bolestivý pro nás všechny ,

dovolte nám několik základních organizačních informací :

Školní rok začíná v úterý 1. září.

 1. Nestrašte děti školkou, udělejte si z prvního školního dne sváteční den.
 2. Nezapomeňte nástup dětí předem nahlásit , ŠJ: studanka.dochazka@volny.cz, tel. 797 971 974                případně na kontakty MŠ : ms-studanka@volny.cz                                                                                                                       tel. 546 221 687
 3. První den budou na dveřích seznamy umístění dětí ve třídách - pro ty, kteří to neví.
 4. Děti si vyberou šatní skříňku , převlečou se do školkového oblečení.
 5. Rodiče předají děti pí. učitelkám ve třídě - v zájmu dětí -neprodlužujte, prosím, loučení a nevstupujte do tříd.
 6. Pokud půjdou děti  domů po obědě, nezapomeňte to napsat do sešitu vzkazů , který je před třídami.
 7. Noví rodiče si mohou zakoupit čipy pro vstup do MŠ / 150.- Kč /
 8. Snažte se dodržet čas příchodu, který jste si s dětmi předem domluvili.
 9. Další informace se dozvíte na třídních schůzkách : Berušky - středa 2.9. od 17.00 hod, Žabky - čtvrtek 3.9. od 17.00 hod a Sluníčka v pondělí 7.9.  od 17.00 hod.
 10. Organizační struktura tříd :
 11. BERUŠKY - věkově smíšená třída nejmenších dětí a  dětí  středního věku / 11 dětí nově přijatých /                        - třídní učitelka Anetka a paní učitelka Radka .Od 4.1. za PN pí. uč Radky bude ve třídě pí. uč. Alenka.
 12. SLUNÍČKA - věkově smíšená třída dětí středního věku,  předškoláků a dětí s odkladem školní docházky  / 2 nově přijaté dětí /- třídní učitelka Kačka a nová paní učitelka Veronika
 13. ŽABKY - smíšená třída dětí středního věku, předškoláků a dětí s odkladem školní docházky / 5 nově přijatých děti / - třídní učitelka Jana a  paní ředitelka Jana

 

 

  Informace pro rodiče

NOVÉ :  ČTVRTEK   10.55 hod

Je to na dobré cestě -  už zbývá opravdu jeden, výsledek bude asi až zítra. Přeji klidný den vám všem.

10.30

stále stejná čísla, 1 jde na testy až dnes a ten poslední -  bohužel, nemám žádnou zprávu ???

STŘEDA 24.2.  17.25

 22 negativních , chybí 2 ......

13.50

 21 negativních !!! zbývají 3

  12.00 hod

 18 negativních,                       zbývá posledních  6 dětí  ???

   7.00 hod

Je to na dobré cestě - další 2 negativní !    Zbývá ještě 8 dětí, rodiče nenapínejte nás !!!

ÚTERÝ 23.2.   19.55

 Máme 14 NEGATIVNÍCH  testů,      s netrpělivostí a s nadějí čekáme na výsledky posledních 10 dětí !!!

 

6.30 hod

Děkuji všem, kteří posílají informace o výsledcích testů. Nechci to zakřiknout, prozatím jich máme 9 / z 24 / a všechny jsou NEGATIVNÍ !!!

SOBOTA 20.2. 

Všech 20 dětí / Berušky + děti z jiných tříd, které se setkali v ranním scházení či odpoledním rozcházení  / by mělo být  během dnešního dopoledne kontaktováno KHS s dalšími pokyny. Výsledky testů, nám prosím, dejte vědět. Pokud bude někdo  další pozitivní,  karanténa se bude prodlužovat . Pokud budou všichni negativní, bude provoz od pondělí 1. března s tím, že všechny testované děti přinesou výsledky testu. Pokud je nepřinesete, mohou být děti přijaty do MŠ až ve středu 3. března.

PÁTEK   19.února

Upozorňuji všechny rodiče, že ve třídě Berušek máme  dítě pozitivní na COVID 19. Všechny děti z Berušek, přítomny v pondělí a úterý v MŠ půjdou do karantény.  Bude vás kontaktovat KHS s dalšími pokyny. Příští týden by měly jít děti na testy.  

V době prázdnin 22. - 26. 2. bude provoz MŠ přerušen. Pokud se neobjeví žádný další případ bude provoz opět zahájen po prázdninách 1.3.

 

 

3. února

Třída BERUŠEK má nově jednu pozitivní maminku. Ode dneška je holčička v karanténě.

Vážení rodiče, právě proběhlo screeningové vyšetření zraku dětí. Zprávu o vyšetření a potvrzení o úhradě obdržíte zítra. U 3 dětí byl drobný nález, paní ortoptička vás bude během dne telefonicky kontaktovat.

2. února

Vážení rodiče, vzhledem k současné situaci jsme museli zrušit přednášku Mgr. Jiřího HALDY. Pokud máte zájem, můžete si v MŠ alespoň objednat knihu Jiřího Haldy : MALIČKOSTI..

29. ledna

  Vážení rodiče, máte-li zájem, můžete přihlásit své děti na screeningové vyšetření zraku dětí / 200.- /, které se uskuteční ve středu 3. února.

5.1.2021

Vítáme vás v novém roce a , bohužel, ihned informujeme o 1 případu nákazu COVID 19 u jedné maminky ve třídě Sluníček.

 Přejeme krásné prožití svátků vánočních a na děti se těšíme v pondělí 4. ledna 2021.

" Věřím, že jsou před námi lepší časy, než ty, které necháváme za sebou."

čtvrtek 12. 11.

 Vážení rodiče, vzhledem k minimálnímu počtu nahlášených dětí bude v pondělí 16.11. v provozu pouze jedna třída - Sluníček..

KERAMIKA v pondělí také není.

čtvrtek 5. října

Prosíme rodiče, aby při odhlašování dětí nahlásili také důvod   nepřítomnosti. Vrací se nám děti s tím, že byly v karanténě a MŠ to rodiče " zapomněli  ???? "  nahlásit !  Děkujeme.

2. října 2020

Od tohoto týdne je opět KERAMIKA / pondělí - Sluníčka + středa - Žabky  / a SPORTÍK -  čtvrtek - Žabky./

21. 10.2020

 Netuším, co nám přinesou následující dny , ale prozatím  -  vzhledem k malému počtu nahlášených dětí na příští týden budou všechny nahlášené děti ve třídě Sluníček. Kroužky samozřejmě nebudou.  

15.10. 2020

Oznamujeme, že 2 rodiče našich dětí mají potvrzený COVID 19. Děti jsou od pondělí v karanténě. / Sluníčka, Berušky /

 9. září 2020

PROSÍME všechny rodiče, aby od zítřka 10. září nosili ve vnitřních prostorách MŠ roušky.. Děkujieme.  

 1. září 2020

Děkujeme všem rodičům za perfektní zvládnutí prvního školního dne. Těšíme se na další pěknou spolupráci !!!

 

 

pondělí 24.8.2020

 Všem rodičům jsem poslala e-mailové zprávy s informací o umístění svého dítěte ve třídě a základní informace související se zahájením školního roku.

    Mateřská škola STUDÁNKA,

   Brno, Ondrova 25,

   příspěvková organizace

   IČO  710 04 947

   ČÚ : 27 - 932 408 0247 / 0100

   Provoz MŠ : 6.30 - 16.30

    

   Kontakty  - MŠ :

   tel.     546 221 687

   e-mail : ms-studanka@volny.cz

   www.stránky: msstudanka.cz

   datová schránka : a49ws3

 

 Kontakty - ŠJ- odhlašování ,  

  přihlašování dětí :

   tel. 797 971 974

   e-mail :

   studanka.dochazka@volny.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

studanka_foot