studanka_picmain 

NOVÉ : 26.3.2020

Vážení a milí,

srdečně vás všechny zdravím  v této nelehké době s příchutí smutku a beznaděje.

Moc ráda bych vám poskytla nějaké bližší  informace, ale těch – alespoň co se týče předškolního vzděláván í - je, bohužel,  jako šafránu………..

CO  BY  VÁS  MOHLO  ZAJÍMAT ?  - na co vám mohu odpovědět :

- Potvrzení OČR - pro zájemce mohu na vyžádání vystavit  potvrzení. Napište si o něj.

-  Podle vývoje situace  to vypadá, že se ještě delší dobu neuvidíme , proto bych vám   ráda umožnila vyzvednout si  náhradní oblečení  ze skříněk dětí  , pyžámka  i  papučky…….  Kdo má zájem, napište na můj e-mail  ms-studanka@volny.cz  a paní školnice vám nachystá balíčky – pondělí  8.00 – 16.00,   zazvoňte si u hlavního vchodu

- trvalé platby – školné, stravné – zrušte si , prosím, trvalé příkazy….Dodatkem  Školní řádu promíjím po dobu mimořádných opatření  úplatu za předškolní vzdělávání

- kroužky  – angličtina a tanečky  -po pominutí mimořádné situace vám bude vám vrácena  v hotovosti  poměrná část , keramiku a sportík s vámi budou řešit lektorky kroužků

- Klub rodičů na 2. pololetí s největší pravděpodobností je převedeme do následujícího školního roku , předškolákům vrátíme poměrnou část

- předškoláci –  byli po celou dobu poctivě intenzivně připravováni a děti jsou  na školu  dobře připraveny . Nicméně je pravda, že by bylo potřeba všechny dosud získané schopnosti stále opakovat, procvičovat,…..aby je děti nezapomněly.  Pokud se v pondělí stavíte v MŠ, můžete si vyzvednou pracovní listy na domácí procvičování s dětmi.  Opět bych přivítala, abyste mě dali vědět, kdo má o pracovní listy zájem, abychom zbytečně nekopírovaly velké množství .

 

CO BY VÁS MOHLO ZAJÍMAT , ale ani já zatím netuším  :

- vyšetření školní zralosti dětí v PPP – je prozatím pozastaveno do Velikonoc, dále se uvidí,……

- zápisy do 1. tříd -  nemáme žádné informace ,  pouze to, že by měly proběhnout bez účasti dětí, za normálních okolností do konce dubna , ….. aktuální informace můžete sledovat na www.zapisdozs.brno

- zápis do MŠ – nemáme  zatím žádné informace, pouze vám mohu říct, že bude asi 16 volných míst, …aktuální informace můžete sledovat na www.zapisdoms.brno

 

Na setkání v lepších časech se s vámi všemi těší 

Jana  Zrostová a celý studánkový kolektiv

O D P O V Ě D I :

na časté dotazy :

 1. páteční fotografování - " rušíme všechny plánované akce "- takže i fotografování

       2.                         potvrzení        vám nemohu vystavit, protože MŠ není celá uzavřena

                                   - předpokládá se, že doma zůstanou pouze děti, jejich rodiče jsou doma se staršími  

                                      sourozenci nebo maminky nepracují nebo jsou na MD        

                                                                                  

                                                                MIMOŘÁDNÉ  OPATŘENÍ MŠ Studánka

Vážení, rodiče,

na základě doporučení Ministerstva zdravotnictví a po dohodě se zřizovatelem omezujeme do odvolání provoz MŠ, rušíme všechny předem plánované akce, včetně zájmových kroužků.

Akceptujte, prosím, v maximální míře naše doporučení :


1. důsledně zvažte, zda vaše dítě musí být v této nepříjemné situaci v MŠ.

2. Určitě nevoďte do MŚ děti, které vykazují - byť nepatrné náznaky respiračního onemocnění

3. V šatnách dětí se zdržujte co nejkratší dobu.

4.Omezte počet lidí, které budou vyzvedávat vaše dítě z MŠ, stejně jako přítomnost sourozenců.

5. Do odvolání jsou zrušeny všechny plánované akce MŠ včetně zájmových kroužků.

Děkujeme Vám všem za zodpovědný přístup a spolupráci.

Sledujte nadále www. stránky MŠ a nástěnky v šatnách.

Děkujeme za pochopení.

 

 

 

 

Kolektiv zaměstnanců MŠ STUDÁNKA

Vás co nejsrdečněji vítá

a přeje Vám příjemně strávené chvíle

ve společnosti našich internetových stránek .

 

Vážení rodiče, milé děti.

Srdečně Vás všechny zdravíme před zahájením nového školního roku 2019/2020. 

Aby byl první školní den  co nejméně bolestivý pro nás všechny ,

dovolte nám několik základních organizačních informací :

 1. Nestrašte děti školkou, udělejte si z prvního školního dne sváteční den.
 2. Nezapomeňte nástup dětí předem nahlásit , ŠJ: studanka.dochazka@volny.cz, tel. 797 971 974                případně na kontakty MŠ : ms-studanka@volny.cz                                                                                                                       tel. 546 221 687
 3. První den budou na dveřích seznamy umístění dětí ve třídách - pro ty, kteří to neví.
 4. Děti si vyberou šatní skříňku , převlečou se do školkového oblečení.
 5. Rodiče předají děti pí. učitelkám ve třídě - v zájmu dětí -neprodlužujte, prosím, loučení a nevstupujte do tříd.
 6. Pokud půjdou děti  domů po obědě, nezapomeňte to napsat do sešitu vzkazů , který je před třídami.
 7. Noví rodiče si mohou zakoupit čipy pro vstup do MŠ / 150.- Kč /
 8. Snažte se dodržet čas příchodu, který jste si s dětmi předem domluvili.
 9. Další informace se dozvíte na třídních schůzkách : Berušky - čtvrtek 5.9 od 17.00 hod, Sluníčka v úterý 10.9. v 17.00 hod a Žabky ve čtvrtek 12.9. od 17.00 hod.
 10. Organizační struktura tříd :
 11. BERUŠKY - věkově smíšená třída nejmenších dětí a  dětí  středního věku / 11 dětí nově přijatých /                        - třídní učitelka Radka, nová paní učitelka Anetka a asistentka Věrka
 12. SLUNÍČKA - věkově smíšená třída předškoláků, dětí s odkladem školní docházky, dítěte s podpůrným opatřením, a další děti malé a střední / 6 nově přijatých dětí /- třídní učitelka Kačka a paní učitelka Peťa , asistentka Eva
 13. ŽABKY - smíšená třída předškoláků a dětí středního věku / 3 nově přijaté děti / - třídní učitelka - nová paní učitelka Dáša a  paní ředitelka Jana

 

 

  Informace pro rodiče :

Nové : 31.3.2020

Pro oblečení dětí, případně pro pracovní listy/ napište předem, ať je stačíme nakopírovat / si můžete přijít také ve středu 1.4. a v pátek 3.4. dopoledne.

Kdo by měl zájem o zaslání pracovních listů pro předškoláky elektronicky, dejte vědět.

 

NOVÉ : 26.3.2020

 v pondělí 30.3.2020 od 8.00 - 16.00 si můžete - kdo má zájem přijít vyzvednout náhradní oblečení dětí a papučky, dále máme pro předškoláky připravené nějaké pracovní listy.Máme pro vás také ušité nějaké roušky. Kdo má o nabízené zájem, napište , prosím na e-mail , ať pro vás vše připravíme. 

Podrobnější  info máte na pravé straně.

 

NOVÉ : 16.3.2020 , 15.00

Kdo potřebuje Žádost na ošetřovné, napište si e.mailem na mš.

NOVÉ : 16.3. 13.00 hod

Vážení rodiče,

od zítřka 17. března až do odvolání bude naše MŠ UZAVŘENA.

Bližší informace o předání Potvrzení o uzavření MŠ Vám  sdělím co nejdříve .

 

 

 

     ZÁPIS do MŠ

Vážení rodiče, zápis na školní rok 2020/2021 bude probíhat v těchto termínech:

Vydávání přihlášek : rodiče si stáhnou na www.zapisdoms.cz během měsíce dubna a nechají potvrdit u dětské lékařky.

Sběr přihlášek : 4. a 5. května v MŠ

Přijímací řízení : od 11. května

Den otevřených dveří v MŠ : úterý 7. dubna - prohlídka MŠ v časech : 10.00, 10.30, a 11.00 hod

Kriteria přijímacího řízení : mimo jiné - dítě musí být řádně očkováno , důležité je také trvalé bydliště dítěte,.....

Pro nový školní rok budeme letos přijímat 16 nových dětí.

Případné další  informace Vám poskytneme  na  e - mailu MŠ : ms-studanka@volny.cz

 

 

 

 

 

Zde je možné si stáhnout omluvný list pro předškolní děti.

  Mateřská škola STUDÁNKA,

Brno, Ondrova 25,

příspěvková organizace

IČO  710 04 947

Provoz MŠ : 6.30 - 16.30

  

Kontakty  - MŠ :

tel.     546 221 687

e-mail : ms-studanka@volny.cz

www.stránky: msstudanka.cz

datová schránka : a49Ws3

 

 Kontakty - ŠJ- odhlašování , přihlašování dětí :

tel. 797 971 974

 e-mail :

studanka.dochazka@volny.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

studanka_foot