studanka_picmain 

 

                                                                Kolektiv zaměstnanců MŠ STUDÁNKA

                                                                         Vás co nejsrdečněji vítá

a přeje Vám příjemně strávené chvíle

ve společnosti našich internetových stránek .

 

 

Vážení rodiče,

přikládám několik informací ke karanténě třídy ŽABEK  kterou od dnešního dne nařídila KHS.

   -   děti, ze třídy Žabek, které přišly minulý týden ve čtvrtek a pátek do kontaktu s pozitivní osobou na covid - 19 nastupují dnes do 7 denní karantény,  / případně 14 ti denní /.

   -   v naše případě potrvá karanténa do pátku 10.12. /  nebo pátku 17.12.  / Pokud bude osoba v karanténě bez klinických obtíží a výsledek  PCR testu bude negativní , karanténa končí po uplynutí 7 dne /10.12./. Pokud osoba v karanténě nepostoupí PCR test ani v období 7-14 dne od data posledního kontaktu a bude bez klinických příznaků , ukončí se karanténní opatření po 14 dnech / 17.12./ . Na testy objednejte děti mezi středou / 8.12. / a pátkem /10.12./

   -  rodiče si mohou v MŠ vyzvednout vyplněný formulář pro ČSSZ pro vyřízení OČR.

 • po zadání kontaktu do databáze karantén / již provedla MŠ / vám bude na tel. číslo odeslána SMS s odkazem na sebetrasující formulář. Po jeho vyplnění je dotyčnému automaticky vygenerována e-žádanka na PCR test.
 •  dle nabídky odběrových míst lze absolvovat odběr : výtěrem z nosu, z krku, vyplivnutím slin do zkumavky či výtěrem pod jazykem. . Odběrové místo, kde si vytvoříte rezervaci a způsob odběru si volíte sami. 
 • při karanténě je nutné zůstat v domácí izolaci bez návštěv osob, které nebydlí ve společné domácnosti. 
 • Pokud by se objevily klinické příznaky - suchý kašel, teplota, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu... je nutno telefonicky kontaktovat ošetřujícího lékaře. Pokud by se objevily závažné klinické příznaky - přetrvávající vysoké horečky, ztížené dýchání,..... je nutné kontaktovat v případě nedostupnosti lékaře npř. pohotovostní službu nebo linku 155.
 • karanténa se týká pouze osoby, která byla v úzkém kontaktu s danou pozitivní osobou, netýká se rodinných příslušníků. Ti se považují za " kontakty kontaktů " a pouze v případě pozitivního PCR testu by byla činěna další opatření i u nich.  

Tak Vám všem držíme palce a těšíme se na vás v pondělí 13.12 nebo v pondělí 20.12.

 

 

Vážení rodiče, milé děti.

Srdečně Vás všechny zdravíme před zahájením nového školního roku 2021 / 2022. 

Aby byl první školní den co nejméně bolestivý pro nás všechny,dovolte nám několik základních organizačních informací :

 • v pondělí a úterý 30. - 31.8.2021 od 8.30 - 12.00 hodin se můžete dostavit s dětmi do MŠ. Nové děti si vyberou skříňku / značku / , do které si uloží  náhradní oblečení, pyžámko a do botníčku papučky. Dětem, které již MŠ navštěvovaly a zůstávají ve stejné třídě, těm zůstává stejná značka. Zároveň nahlásíte, který den děti do MŠ nastoupí. Noví rodiče si  mohou zakoupit čip na vstup do MŠ / 150.- /Děti si za doprovodu jednoho rodiče mohou krátce prohlédnout třídu a seznámit se se svými pí. učitelkami.
 • Pokud této nabídky nevyužijete nezapomeňte dát předem vědět nástup vašich dětí do MŠ. :                                           školní jídelna : studanka.dochazka@volny.cz,              tel. 797 971 974                                                                  případně na kontakty MŠ : ms-studankanka@volny.cz  , tel. 546 221 687

Školní rok začíná ve středu  1. září 2021

 1. Nestrašte děti školkou, udělejte si z prvního školního dne sváteční den. Přijďte,  až se všichni dobře vyspíte - nejlépe do 9.00 hodin. 
 2. Děti se převlečou , rodiče předají děti pí. učitelkám ve třídě . V zájmu dětí -neprodlužujte, prosím, loučení a nevstupujte do tříd.
 3. Pokud půjdou děti  domů po obědě, nezapomeňte to napsat do sešitu vzkazů , který je před třídami. U východu z MŠ  budete mít nachystánu zabalenou odpolední svačinku pro děti.
 4. Snažte se dodržet čas příchodu, který jste si s dětmi předem domluvili
 5. Další informace se dozvíte na třídních schůzkách :                                                                                           -           BERUŠKY - pondělí 6.9. od 17.00 hod,                                                                                                                        ŽABKY - úterý 7.9. od 17.00 hod a                                                                                                                            SLUNÍČKA  ve středu  8.9. od 17.00 hod.                                                                                                                           Prosíme, aby se schůzky zúčastnil pouze jeden zákonný zástupce a bez dětí. Jestli můžeme poprosit, přineste na schůzku toaletní potřeby - přesný seznam budete mít na nástěnce před svojí třídou. Také si s sebou vezměte peníze v hotovosti na příspěvek do Klubu rodičů na akce dětí. 
 6. Organizační struktura tříd :                                                                                                                      BERUŠKY - věkově smíšená třída nejmenších dětí a  dětí  středního věku / 11 dětí nově přijatých /                        -    třídní učitelka Katka  a paní učitelka Alenka.                                                                                                SLUNÍČKA - věkově smíšená třída dětí 3 - 5 letých dětí   / 7 nově přijatých dětí , 10 nejmladších předškoláků  /      -    třídní učitelka Verunka  a nová paní učitelka Dáša                                                                                         ŽABKY - třída předškoláků a dětí s odkladem školní docházky                                                                                 - třídní učitelka Jana a  paní ředitelka Jana

        7. Covidová opatření           

             -   testování - děti ani zaměstnanci nebudou testováni

             -   roušky - rodiče dětí - ANO  , děti - NE  / pouze případně v dopravních prostředcích /, učitelky - NE,                                                    provozní pracovnice - NE, pouze při výdeji stravy

             - do MŠ přichází pouze děti zdravé za doprovodu pouze 1 rodiče, učitelky provedou ranní filtr - teplota - při                          vyšší než 37° si rodiče dítě odvedou domů, pohovor  rodiči                                                                                                    Děti, které trpí chronickým onemocněním, včetně alergického onemocnění / rýma, kašel,... / je umožněn vstup                 do školky pouze v případě , že nám rodiče dodají zprávu od lékařky / týká se především  nově přijatých dětí /

            -  dezinfekce - děti, rodiče i zaměstnanci při vstupu do MŠ

            -  děti - děti jsou obsluhovány - nápoje, příbory, podávání jídla,.......

            - režimová opatření   častější pobyt venku , homogenní skupina dětí - omezit spojování dětí , zvážení                                    zájmových   kroužků......

        8.  Umístění dětí do tříd :                                                                                                                                                             Většině dětí se mě podařilo splnit alespoň jedno přání / pokud nám ho sdělili / - jsou zařazeny buďto se                             svým kamarádem nebo u své milované paní učitelky. Třídu Žabek ale nenafoukneme.. Vzhledem k tomu, že je                  letos 28 předškoláků !!!!!  nevejdou se ani do Žabek, ani do Sluníček. V Žabkách je tedy plná třída                                       nejstarších předškoláků a dětí s odkladem školní docházky, ve Sluníčkách potom1o nejmladších                                        předškoláků. V obou třídách je stejný počet chlapců i děvčat.   

           Do zahájení provozu zbývá celý týden , tako opatření tedy ještě mohou být aktualizována! 

 

 

 

 

 

  Informace pro rodiče :

  NOVÉ : úterý 18.1.

 Děkuji všem rodičům za včasné platby - poprvé od začátku šk. roku mám dnes téměř všechny platby uhrazené / chybí pouze 1 stravné /,...

 

středa 12.1.

 Prosím rodiče, aby nezapomínali přihlašovat děti po nepřítomnosti. Dnes přišlo do třídy Sluníček  7 dětí nenahlášených ! Děkujeme. 

čtvrtek 6.1.   11.00

  Sluníčkové děti , které prodělaly covid v uplynulých 180 dnech  / vím o 4/  a děti, které nebyly přítomny  3.1. nebo 4.1. / 6 dětí / mohou MŠ navštěvovat - budou zařazeny do jiných tříd. / Rodiče dětí po covidu doloží potvrzení /.

 

středa 5.1. 17.55 hod

  Třída Sluníček jde ode dneška do úterý 11. 1. do KARANTÉNY. 

Ve středu 12.1. mohou po karanténě do MŠ  nastoupit děti s negativním  PCR testem, který je doporučený udělat 5-7 den, tj neděle-úterý.

Dále mohou nastoupit děti, které doloží potvrzení o tom, že covid prodělaly v posledních 180 dnech. 

Kdo na testy nepůjde, může nastoupit do MŠ ve středu 19.1.

Kdo bude potřebovat potvrzení k OČR, stavte se v MŠ. 

úterý 4.1.2021 21.00

  Je mi líto, ve Sluníčkách je opět jeden pozitivní. Pravděpodobně dostaneme od hygieny zítra karanténu pro tuto třídu. Dám vědět.

  za celý kolektiv MŠ Studánka vás vítám v novém roce a  přeji nám všem pevné zdraví.

 

pondělí 20.12.

třída Berušek je ode dneška do pátku 24.12. v karanténě. Karanténa platí pro děti, které byly v MŠ minulý  čtvrtek nebo pátek. Od středy 22. 12. můžete jít s dětmi  na PCR testy. Potřebujete-li potvrzení na OČR, stavte se v MŠ. 

neděle 19.12.

  tentokrát se informace týká třídy  Berušek - je tam jeden případ s covidovými příznaky.  PCR testy budou provedeny zítra, s největší pravděpodobností půjde třída Berušek od úterý do karantény.

čtvrtek 16.12.

  v pondělí by teoreticky mohly nastoupit děti z Žabek, které nebyly na testování. Nahlaste nám předem případný nástup dětí.

Z důvodu nepřítomnosti 3 dospělých, zkracujeme provoz od 7.00 - 16.00 hodin a prosíme rodiče Žabek a Sluníček - pouze kdo může !!! - aby si vyzvedávali děti po obědě. Děkujeme za pochopení. 

úterý 14.12.

  aktualizuji včerejší číslo - počet pozitivních  Sluníček - 5, ale zdaleka nemám zprávy od všech rodičů. Ani netušíme, kolik nastoupí zítra dětí po karanténě - dejte, prosím vědět.

 Zajištění provozu od středy :  vzhledem k PN 3 dospělých bude provoz Žabek i Sluníček v 1. patře.  Každá třída bude v jedné místnosti - na hraní, stravování i odpočinek. Mezi nimi bude vždy 1 pí. učitelka. / Žabek je dnes 7 a podobné to bude - asi ? -i  ve Sluníčkách , někteří rodiče si již nechávají děti do Vánoc doma. 

Předškoláci o nic nepřijdou, včera jsme jim odeslali distanční výuku až do nového roku. Pokud někdo nemá možnost si pracovní listy vytisknout, dejte vědět, nakopírujeme vám je. 

Přejeme všem , pokud možno, hezké dny. 

 

pondělí 13.12. -  SLUNÍČKA - mám zprávy od 8  testovaných - 4 pozitivní, 4 negativní. Připomínám - pokud negativní nastoupí ve středu, přineste si s sebou výsledek testu.  Děkujeme.

pátek 10.12.  10.30

  V pondělí 13.12. se mohou vrátit po karanténě Žabky, které se prokáží negativním testem.  Kdo bude pozitivní, nahlaste nám to, prosím. Ti, kteří na test nepůjdou mohou nastoupit až v pondělí 20.12. 

Ve středu 15.12. se mohou vrátit po karanténě Sluníčka, která se prokáží negativním testem. kdo bude pozitivní, nahlaste nám to, prosím. Kdo na testy nepůjde , může do MŠ nastoupit až ve středu 22.12.

  Rodiče Sluníček se mohou stavit v MŠ pro potvrzení na OČR, dnes do 15.00 hod, v pondělí od 7.30 - 16.00 hod. 

čtvrtek 9.12.  21.00. 

je to tak, od zítřka - pátek 10.12. do úterý 14.12.  je třída Sluníček v karanténě. Nahlaste děti na PCR test v neděli nebo v pondělí. Negativní děti mohou nastoupit do MŠ ve středu 15.12. Děti, které na PCR test nepůjdou mohou nastoupit až ve středu 22.12.

 17.10 - bohužel stále nemám výsledky PCR  testu ze Sluníček  ..... bude-li pozitivní, bude od pátku do úterý třída Sluníček v karanténě . / Výsledek napíši hned, jak se ho dozvím /. Pokud je do rána nebudu vědět, můžete děti přivést do MŠ, ale počítejte s tím, že vám můžeme během dne zavolat, abyste si děti zase odvedli. 

Výsledky PCR testů Žabek - 5 pozitivních a 4 negativní , ti mohou v pondělí opět nastoupit do MŠ. 

 středa 8.12. - 10.30 hod

  Třída SLUNÍČEK - i zde je jeden pozitivní případ covidu - 19 , ale během uplynulého týdne nebyl v MŠ,...... další příznakový jde na testy zítra, ....je možné, že celá třída půjde také do karantény od pátku ??? 

Připomínáme rodičům, že zítra nepůjde elektřina . Provoz MŠ je zkrácen od 7.30 - 16.00 hodin. Sportík nebude. Pokud si někdo necháte děti doma, nahlaste nám to, prosím během dneška. Děkujeme.

úterý 7.12  - 15.00 hod

  Je mi líto, že pro vás nemám lepší zprávu - za dnešek máme další 2 pozitivní  ve třídě Žabek - - celkem 3 !

pondělí  6. prosince

 9.30 hod - podrobné informace ke karanténě najdete na této stránce vpravo pod obrázkem.

  7.00 hod - Vážení rodiče, od dnešního dne je třída Žabek v karanténě. Bližší informace budete mít během dopoledne na www. stránkách MŠ. 

  6. 35 hod - Vážení rodiče, ve třídě ŽABEK máme jednoho pozitivního a další jde dnes na PCR testy.

Zvažte, prosím, dnešní přítomnost dětí v MŠ. Pokud nás KHS pošle do karantény, budeme vám volat, abyste si vyzvedly děti z MŠ.

Průběžně vás budeme informovat. 

čtvrtek 25.11.

Vážení rodiče, máte-li zájem, můžete si aktivovat aplikaci LYFLE - aktivační e-mail vám byl tento týden odeslán. 

 Ve čtvrtek 9.12. opět nepůjde v MŠ elektřina od 7.00 - 16.00 hodin. Pokud můžete, přiveďte děti ráno později - ráno bývá dlouho tma . Děti budou mít opět pouze studený oběd. Děkujeme za pochopení

 neděle 24.10.2021 Vážení rodiče, v pondělí 25.10. a ve středu 27.10. budeme v MŠ bez elektřiny. Děti mohou mít , bohužel, pouze studený oběd .Také se v těchto dnech do MŠ nedovoláte na pevnou linku. Děkujeme za pochopení. 

13. října - ve třídě Žabek máme NEŠTOVICE .

 

středa 1. září - 9.00 hodin - zamykám školku a procházím třídami. Všude se na mě usmívají děti, nikde žádná slzička ! Takže rodiče -  můžete být v klidu a mockrát vám děkujeme, že jste děti na první školní den perfektně připravili !!

pátek 27.8.2021

  V pondělí a úterý 30. a 31.8. se můžete stavit s dětmi v MŠ, vybrat si skříňku a nastěhovat si tam věci a do botníčků papučky. Ať už ve středu všechno víte.

TŘÍDNÍ SCHŮZKY : budou 6., 7., a 8. září vždy v 17.00 hod - prosíme, aby se dostavil pouze jeden zákonný zástupce / s rouškou / a bez dětí. 

pondělí :  BERUŠKY                       úterý :     ŽABKY                           středa :   SLUNÍČKA 

 24. srpna 2021 :

   Srdečně vás všechny vítám v novém školním roce. Vpravo, na hlavní stránce máte podrobné informace k zahájení školního roku. Pevně doufám, že vše důležité jsem uvedla, pokud jsem na něco zapomněla - dejte vědět ! Děkuji ! Přeji hezký poslední týden.  Jana Zrostová

 

    Mateřská škola STUDÁNKA,

   Brno, Ondrova 25,

   příspěvková organizace

   IČO  710 04 947

   ČÚ : 27 - 932 408 0247 / 0100

   Provoz MŠ : 6.30 - 16.30

    

   Kontakty  - MŠ :

   tel.     546 221 687

   e-mail : ms-studanka@volny.cz

   www.stránky: msstudanka.cz

   datová schránka : a49ws3

 

 Kontakty - ŠJ- odhlašování ,  

  přihlašování dětí :

   tel. 797 971 974

   e-mail :

   studanka.dochazka@volny.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

studanka_foot