Z Á Ř Í    2021

 

 

 AKCE pro děti

    1. září    středa- zahájení školního rok

     AKCE pro rodiče a přátele MŠ

      třídní schůzky : pondělí  6. září -  17,00 hod  BERUŠKY

                                  úterý      7. září  - 17.00 hod - ŽABKY          

                                  středa    8. září - 17.00 hod - SLUNÍČKA 

      úterý 14. září - 9.00 hod -  fotografování dětí na společnou fotku všech dětí v MŠ

            

    Ř Í J E N     2021

  AKCE  pro děti  

     pondělí 11. října - jógohrátky - výukový program, 9.15 Žabky, 10.15 Berušky

     čtvrtek 14. října - jógohrátky - výukový program - 9.15 Sluníčka

     úterý 26. října  -   Halloween - 9.15 Sluníčka , 10.30 - Berušky a Žabky

 

   AKCE  pro rodiče a veřejnost :

    pondělí 25. října -  celý den nepůjde elektřina, děti budou mít  studený oběd

    středa 27.října -  bohužel, opět nepůjde elektřina 

    27. a 29. října - podzimní prázdniny - provoz MŠ bude omezen, prosíme nahlásit docházku dětí předem do 22.10.

    28. října - státní svátek - MŠ je uzavřena

 

   KROUŽKY 

   Pondělí : TANEČKY - Sluníčka a Žabky : 14.30 - 15.00

                                      Berušky :                 15.10 - 15.40

                  KERAMIKA - Sluníčka - 14.45 - 16.00 , prosíme rodiče, aby čekali na děti po ukončení, pokud mohou

                                                         / jsou ještě volná 2 místa , info u řed.MŠ /

   Úterý :  ANGLIČTINA - 14.30 - 15.15 , předškoláci ze Sluníček a Žabek  

                                                                / je plně obsazena /

   Středa : KERAMIKA - Žabky - 14.45 - 16.00 , prosíme rodiče, aby čekali po ukončení na děti

                                                    / jsou ještě 2 volná místa /

   Čtvrtek : SPORTÍK - především - 14.45 - 15.45 , prosíme rodiče, aby čekali na děti v přízemí

                                                         / kroužek je plně obsazen /

          L I S T O P A D   2021

   AKCE  pro děti

    pondělí 1. listopadu. -  autorské čtení - beseda se spisovatelem, 8.45,9.30,8.15

    úterý 9.listopadu - červeno- oranžový den - do školky přijdeme oblečeni v těchto barvách /kdo má/

    čtvrtek 4. listopadu - vánoční focení dětí 

    úterý 9.listopadu - výukový program - jógohrátky - 9.15 , 10.15

    středa 10. listopadu - výukový program - jógohrátky - 9.30 

    17. listopadu - STÁTNÍ SVÁTEK - MŠ bude uzavřena

    pátek 26.listopadu - mikulášská nadílka 

       AKCE  pro rodiče a veřejnost 

    pro rodiče nových dětí jsou připraveny hovorové hodiny / Sluníčka 2.11 od 16.30 , Berušky měly v říjnu / /

    - pro rodiče předškoláků máme připraveno povídání o školní zralosti

       Sluníčka 9.11 od 16,30 , Žabky 9.11 od 17.00 hod

   

    P R O S I N E C  2021    

     AKCE pro děti

    -  čtvrtek 9.12. - bohužel opět nepůjde od 7.00 - 16.00 hod elektřina. Kdo můžete, přiveďte děti do MŠ později,           ráno bývá dlouho tma, případně, kdo může, tak si nechejte děti doma. Oběd budou mít děti opět pouze                   studený. Děkujeme za pochopení.

     - pondělí 13.prosince -  výukový program - muzikoterapie -  VÁNOČNÍ ČAS  9.15 Žabky, 10.15 Sluníčka

    - úterý 14. prosince - výukový program - muzikoterapie - 10.30 Sluníčka - VÁNOČNÍ ČAS

    AKCE  pro rodiče a veřejnost 

   od 23.12 - 2.1.2022  - vánoční prázdniny

         L E D E N    2022

   Akce pro děti

     - čtvrtek 13. ledna - výukový program - MUZIKOLADĚNÍ - po třídách

     -  středa 19. ledna - výukový program - polytechnická výchova - po třídách

     - čtvrtek 20. ledna - beseda s paní knihovnicí - Žabky - ZRUŠENO

     -  čtvrtek 20. ledna - beseda s paní knihovnicí - Berušky - ZRUŠENO

     -  pro ty, kteří se chtějí připravit předem : 2. února budeme mít " Pohádkový karneval "

      Akce pro rodiče

     -  během ledna provedeme se všemi předškoláky testy školní zralosti - o výsledcích a případném                      doporučení do PPP vás budeme informovat začátkem února

     -  na únor jsme vám opět zajistili screeningové vyšetření zraku dětí / 200.- Kč / , během ledna                        nahlaste váš případný zájem u pí. učitelek. O termínu vyšetření budete včas informováni.  

     -  a ještě - během února obdržíte potvrzení o výši školného k daňovým účelům. Pokud je potřebujete          dříve, dejte vědět, mám je už připravena. 

    - chcete-li se připravit předem, začněte si chystat masky na Pohádkový karneval - bude 2. února.

  

    Ú N O R  2022   

   Akce pro děti

    - středa 2. února - POHÁDKOVÝ KARNEVAL - po třídách

    -  čtvrtek 3. února - beseda s paní knihovnicí - Sluníčka - mladší - ZRUŠENO

    -  čtvrtek 10.2. -  hudební zábavný pořad

    -  úterý 15.února - fotografování dětí k svátku maminek , / v tomto případě nelze fotografovat        sourozence         společně na jednu fotku , musí být každý zvlášť

    -  čtvrtek 17. února - beseda s paní knihovnicí - Sluníčka - předškoláci - ZRUŠENO

    -  úterý 22. února - 11.30 - náhradní termín fotografování pro " karanténní děti " + případné zájemce,

        kteří dnes nebyli přítomni

    -  středa 23. února - screeningové vyšetření zraku dětí - od 8.00 hod

    -  pátek 25. února - sférické kino - po třídách 

     Akce pro rodiče

   - předškoláci -  předání výsledků testů školní zralosti, případné doporučení k návštěvě PPP

   -  předání potvrzení pro daňové účely - školné 2021

   -  screeningové vyšetření zraku dětí - předání zprávy z vyšetření

 

    B Ř E Z  E N   2022

  Akce pro děti  

 -  čtvrtek 3.3. - 11.00 hod - povídání o knihách  s paní knihovnicí - BERUŠKY    

-   7. - 11.3. jarní prázdniny - provoz bude podle počtu nahlášených dětí

 - pondělí 14.3. - od 9.00 hod - beseda se spisovatelem dětských knih Jiřím Šanderou

 - čtvrtek 17. března  - od 9.00 hod - povídání s paní knihovnicí o knihách - SLUNÍČKA

 - čtvrtek 24.3. povídání  o knihách s paní knihovnicí - SLUNÍČKA - předškoláci

 - pondělí 28.3. - hudební pořad Písničkových tetin -  TETINY V KUCHYNI

 - čtvrtek 31.3. - povídání o knihách s paní knihovnicí - ŽABKY

  Akce pro rodiče a odbornou veřejnost

  - nahlaste nám, prosím,, předem docházku dětí v době jarních prázdnin

 -  ve čtvrtek 10.3. bude v MŠ hudební seminář s PhDr. Lenkou POSPÍŠILOVOU

 - v pondělí 14.3. od 16.30 se můžete těšit na přednášku PhDr. Jana SVOBODY

  - budete mít k dispozici letáčky s nabídkou dětských  knih pana spisovatele Šandery, můžete si je objednat

  -  individuální konzultace s rodiči dětí, které půjdou do PPP na vyšetření školní zralosti

 -  v dubnu budou zápisy do 1. třídy - zúčastnit se musí všichni předškoláci, i ti, kteří budou žádat odklad školní docházky

 

   D U B E N   2022    

  Akce pro děti  

   - středa 6. dubna - divadlo Matýsek - BŘICHBULÍN aneb Cesta do země skřítků

   -  čtvrtek 7. dubna - beseda s paní knihovnicí - ŽABKY

  - pondělí 25. dubna - pohádka O zajíčkovi - Sandra RIEDLOVÁ

   Akce pro rodiče a odbornou veřejnost

  - zápisy do 1. tříd -  musí se zúčastnit všichni předškoláci, i ti, kteří budou žádat odklad školní docházky

  -  úterý 12. dubna  - přednáška PhDr. Jana SVOBODY - od 16.30 v MŠ / účast prosíme bez dětí /

 - čtvrtek 14.4. - velikonoční prázdniny - omezená docházka podle počtu nahlášených dětí

 - středa 20.4. - Den otevřených dveří před zápisem do MŠ / 10.00 - 11.30 hod /

  - Zápis do MŠ

    - děti, které již MŠ navštěvují už žádosti nevyplňují, tyto děti jsou automaticky v MŠ do odchodu do 1.              třídy. Rodiče předškolních dětí z jiných spádových obcí nám pouze nahlásí  svoji spádovou školku podle        místa bydliště , abychom ji informovali o skutečnosti, že povinná předškolní docházka je v naší MŠ .              Jinak byste mohli být osloveni OSPOD, že porušujete zákon.

    - rodiče  dětí, kteří mají zájem zapsat své děti do naší MŠ si během dubna vyplní žádost , která bude k dispozici na www.zapisdoms.brno.cz  / v naší MŠ mohou ve středu 20.4. od 15.30 - 16.30 hod /

   a přinesou  ji  potvrzenou od dětské lékařky 2 nebo 3. května do MŠ v době od  8.00 - 11,30 a 16.00 - 17.00 hod . K dispozici bude asi 17 volných míst. 

   K V Ě T E N   2022     

  Akce pro děti  

  - úterý 10.5. - společné fotografování tříd - od 9.00 hod

  - středa 11. 5. - výukový program " Za pohádkou do ZOO " - ŽABKY

  - středa 18.5. - výukový program " Za pohádkou do ZOO " - SLUINÍČKA

  -  pondělí 23. 5. - 15.00 hod -  zábavné odpoledne a rozloučení s předškoláky

  -  středa 25. 5. - výukový program " Za pohádkou do ZOO " - BERUŠKY

  -                       - výukový program " První pomoc " - SLUNÍČKA, ŹABKY

  Akce pro rodiče a odbornou veřejnost

 - pondělí a úterý - 2. a 3. 5. - ZÁPIS do MŠ  / 8.00 - 11.30 a 16.00 - 17.00 hod /

  - pondělí 9.5. -   oslava svátku maminek  - ŽABKY - od 15.30hodi

  - úterý 10.5. -    oslava svátku maminek  - BERUŠKY - od 15.30 hod

  - středa 11. 5. - oslava svátku maminek - SLUNÍČKA  - od 15.30 hod

  - sobota 21.5. - vítání kníničských miminek - 6 dětí ze Žabek

   - pondělí 25.5. - 15.00 - zábavné odpoledne a rozloučení  s předškoláky

 

   Č E R V E N    2022    

    Akce pro děti  

   - středa 1.6. -  hudební pořad -  " Letíme do Afriky " - 9.30 hod

   - čtvrtek 2.6. - knihovna - malování na chodníku - BERUŠKY

   - čtvrtek 9.6. - knihovna - malování na chodníku - SLUNÍČKA

   - čtvrtek 16.6. - knihovna - malování na chodníku - ŽABKY

                          - noc předškoláků - spaní v MŠ

   - pátek 24.6. - výlet do " otevřené zahrady "

     čtvrtek 30. června 2022 - UKONČENÍ  ŠKOLNÍHO  ROKU

     Akce pro rodiče a odbornou veřejnost 

     v pondělí 20.6. se můžete v 17.00 hodin těšit na přednášku Mgr. Jiřího HALDY

      Č E R V E N E C   2022

   1. - 22. července 2022 - letní provoz pro předem přihlášené děti

    

                                                                     

 

 

  Informace pro rodiče :

  NOVÉ :  18.5.2022 

Vážení rodiče, z důvodu jiných akcí budou zrušeny  kroužky :

 čtvrtek 19.5. SPORTÍK

 pondělí 23.5. KERAMIKA a TANEČKY.

Děkujeme za pochopení, o lekce děti nepřijdou ,  budou nahrazeny v červnových termínech.

V pondělí 23.5. od 15.00 hodin je pro všechny děti připraven od 15.00 hodin zábavný pořad spojený s rozloučením s našimi předškoláky. Zveme všechny rodiče !

 

  - rodiče se po dlouhé době mohou těšit na besedy s odborníky - PhDr. Jan SVOBODA , pondělí 14.3. od 16.30 v MŠ a v pondělí 20.6. v 17,00 hod s Mgr. Jiřím HALDOU

 

pátek 18. února -  ZÁPISY do MŠ na šk. rok 2022/2023

  • vydávání žádostí  na www.zapisdoms.brno.cz  1.4.-30.4.2022
  • v MŠ lze 20.4 15.30 - 16.30
  • přijímání žádostí v MŠ 2.a 3.5. 8.00 - 11.30 a 16.00 - 17.00
  • přijímací řízení : od 17.5.

čtvrtek 17.února

-  nepřítomným  "  karanténním" Žabkám   jsem  dnes posílala další INSPIROMAT,  kdo máte zájem, vytiskněte si ho ....

- opět chválím všechny rodiče - již dnes - 17.2. mám  téměř všechny platby / kromě jednoho stravného / - děkuji !!!

  úterý 15.2. 

- náhradní termín  fotografování pro " karanténní děti " bude v úterý 22.2. kolem 11.30 hod. 

- třída Žabek je ode dneška v karanténě - provoz třídy pro děti, které nemusí do karantény je od 9.00 - 14.00 ve třídě Žabek. Do 9.00 a po 14.00 hodině budou děti v Beruškách. Děti před návratem již nemusí na testy PCR. 

-  z důvodu nemoci slečny lektorky není dnes ANGLIČTINA

neděle 30.1. 12.00 hod

 Milí rodiče, mám pro vás pozitivní zprávu - karanténa bude pouze do úterý 1.2., takže všechny děti  i paní učitelky se mohou vrátit již ve středu 2.2. Přeji hezký zbytek víkendu. 

 sobota 29.1. 

  Je mi líto, ale ve třídě Berušek máme ode dneška jeden pozitivní případ. Třída půjde pravděpodobně do čtvrtka do karantény . Musíme ale počkat na rozhodnutí hygieny. Sledujte , prosím, www. stránky  MŠ.  Jakmile se nám hygiena ozve, tuto informaci upřesním. Děkuji za pochopení. 

úterý 18.1.

 Děkuji všem rodičům za včasné platby - poprvé od začátku šk. roku mám dnes téměř všechny platby uhrazené / chybí pouze 1 stravné /,...

 

středa 12.1.

 Prosím rodiče, aby nezapomínali přihlašovat děti po nepřítomnosti. Dnes přišlo do třídy Sluníček  7 dětí nenahlášených ! Děkujeme. 

čtvrtek 6.1.   11.00

  Sluníčkové děti , které prodělaly covid v uplynulých 180 dnech  / vím o 4/  a děti, které nebyly přítomny  3.1. nebo 4.1. / 6 dětí / mohou MŠ navštěvovat - budou zařazeny do jiných tříd. / Rodiče dětí po covidu doloží potvrzení /.

 

středa 5.1. 17.55 hod

  Třída Sluníček jde ode dneška do úterý 11. 1. do KARANTÉNY. 

Ve středu 12.1. mohou po karanténě do MŠ  nastoupit děti s negativním  PCR testem, který je doporučený udělat 5-7 den, tj neděle-úterý.

Dále mohou nastoupit děti, které doloží potvrzení o tom, že covid prodělaly v posledních 180 dnech. 

Kdo na testy nepůjde, může nastoupit do MŠ ve středu 19.1.

Kdo bude potřebovat potvrzení k OČR, stavte se v MŠ. 

úterý 4.1.2021 21.00

  Je mi líto, ve Sluníčkách je opět jeden pozitivní. Pravděpodobně dostaneme od hygieny zítra karanténu pro tuto třídu. Dám vědět.

  za celý kolektiv MŠ Studánka vás vítám v novém roce a  přeji nám všem pevné zdraví.

 

pondělí 20.12.

třída Berušek je ode dneška do pátku 24.12. v karanténě. Karanténa platí pro děti, které byly v MŠ minulý  čtvrtek nebo pátek. Od středy 22. 12. můžete jít s dětmi  na PCR testy. Potřebujete-li potvrzení na OČR, stavte se v MŠ. 

neděle 19.12.

  tentokrát se informace týká třídy  Berušek - je tam jeden případ s covidovými příznaky.  PCR testy budou provedeny zítra, s největší pravděpodobností půjde třída Berušek od úterý do karantény.

čtvrtek 16.12.

  v pondělí by teoreticky mohly nastoupit děti z Žabek, které nebyly na testování. Nahlaste nám předem případný nástup dětí.

Z důvodu nepřítomnosti 3 dospělých, zkracujeme provoz od 7.00 - 16.00 hodin a prosíme rodiče Žabek a Sluníček - pouze kdo může !!! - aby si vyzvedávali děti po obědě. Děkujeme za pochopení. 

úterý 14.12.

  aktualizuji včerejší číslo - počet pozitivních  Sluníček - 5, ale zdaleka nemám zprávy od všech rodičů. Ani netušíme, kolik nastoupí zítra dětí po karanténě - dejte, prosím vědět.

 Zajištění provozu od středy :  vzhledem k PN 3 dospělých bude provoz Žabek i Sluníček v 1. patře.  Každá třída bude v jedné místnosti - na hraní, stravování i odpočinek. Mezi nimi bude vždy 1 pí. učitelka. / Žabek je dnes 7 a podobné to bude - asi ? -i  ve Sluníčkách , někteří rodiče si již nechávají děti do Vánoc doma. 

Předškoláci o nic nepřijdou, včera jsme jim odeslali distanční výuku až do nového roku. Pokud někdo nemá možnost si pracovní listy vytisknout, dejte vědět, nakopírujeme vám je. 

Přejeme všem , pokud možno, hezké dny. 

 

pondělí 13.12. -  SLUNÍČKA - mám zprávy od 8  testovaných - 4 pozitivní, 4 negativní. Připomínám - pokud negativní nastoupí ve středu, přineste si s sebou výsledek testu.  Děkujeme.

pátek 10.12.  10.30

  V pondělí 13.12. se mohou vrátit po karanténě Žabky, které se prokáží negativním testem.  Kdo bude pozitivní, nahlaste nám to, prosím. Ti, kteří na test nepůjdou mohou nastoupit až v pondělí 20.12. 

Ve středu 15.12. se mohou vrátit po karanténě Sluníčka, která se prokáží negativním testem. kdo bude pozitivní, nahlaste nám to, prosím. Kdo na testy nepůjde , může do MŠ nastoupit až ve středu 22.12.

  Rodiče Sluníček se mohou stavit v MŠ pro potvrzení na OČR, dnes do 15.00 hod, v pondělí od 7.30 - 16.00 hod. 

čtvrtek 9.12.  21.00. 

je to tak, od zítřka - pátek 10.12. do úterý 14.12.  je třída Sluníček v karanténě. Nahlaste děti na PCR test v neděli nebo v pondělí. Negativní děti mohou nastoupit do MŠ ve středu 15.12. Děti, které na PCR test nepůjdou mohou nastoupit až ve středu 22.12.

 17.10 - bohužel stále nemám výsledky PCR  testu ze Sluníček  ..... bude-li pozitivní, bude od pátku do úterý třída Sluníček v karanténě . / Výsledek napíši hned, jak se ho dozvím /. Pokud je do rána nebudu vědět, můžete děti přivést do MŠ, ale počítejte s tím, že vám můžeme během dne zavolat, abyste si děti zase odvedli. 

Výsledky PCR testů Žabek - 5 pozitivních a 4 negativní , ti mohou v pondělí opět nastoupit do MŠ. 

 středa 8.12. - 10.30 hod

  Třída SLUNÍČEK - i zde je jeden pozitivní případ covidu - 19 , ale během uplynulého týdne nebyl v MŠ,...... další příznakový jde na testy zítra, ....je možné, že celá třída půjde také do karantény od pátku ??? 

Připomínáme rodičům, že zítra nepůjde elektřina . Provoz MŠ je zkrácen od 7.30 - 16.00 hodin. Sportík nebude. Pokud si někdo necháte děti doma, nahlaste nám to, prosím během dneška. Děkujeme.

úterý 7.12  - 15.00 hod

  Je mi líto, že pro vás nemám lepší zprávu - za dnešek máme další 2 pozitivní  ve třídě Žabek - - celkem 3 !

pondělí  6. prosince

 9.30 hod - podrobné informace ke karanténě najdete na této stránce vpravo pod obrázkem.

  7.00 hod - Vážení rodiče, od dnešního dne je třída Žabek v karanténě. Bližší informace budete mít během dopoledne na www. stránkách MŠ. 

  6. 35 hod - Vážení rodiče, ve třídě ŽABEK máme jednoho pozitivního a další jde dnes na PCR testy.

Zvažte, prosím, dnešní přítomnost dětí v MŠ. Pokud nás KHS pošle do karantény, budeme vám volat, abyste si vyzvedly děti z MŠ.

Průběžně vás budeme informovat. 

čtvrtek 25.11.

Vážení rodiče, máte-li zájem, můžete si aktivovat aplikaci LYFLE - aktivační e-mail vám byl tento týden odeslán. 

 Ve čtvrtek 9.12. opět nepůjde v MŠ elektřina od 7.00 - 16.00 hodin. Pokud můžete, přiveďte děti ráno později - ráno bývá dlouho tma . Děti budou mít opět pouze studený oběd. Děkujeme za pochopení

 neděle 24.10.2021 Vážení rodiče, v pondělí 25.10. a ve středu 27.10. budeme v MŠ bez elektřiny. Děti mohou mít , bohužel, pouze studený oběd .Také se v těchto dnech do MŠ nedovoláte na pevnou linku. Děkujeme za pochopení. 

13. října - ve třídě Žabek máme NEŠTOVICE .

 

středa 1. září - 9.00 hodin - zamykám školku a procházím třídami. Všude se na mě usmívají děti, nikde žádná slzička ! Takže rodiče -  můžete být v klidu a mockrát vám děkujeme, že jste děti na první školní den perfektně připravili !!

pátek 27.8.2021

  V pondělí a úterý 30. a 31.8. se můžete stavit s dětmi v MŠ, vybrat si skříňku a nastěhovat si tam věci a do botníčků papučky. Ať už ve středu všechno víte.

TŘÍDNÍ SCHŮZKY : budou 6., 7., a 8. září vždy v 17.00 hod - prosíme, aby se dostavil pouze jeden zákonný zástupce / s rouškou / a bez dětí. 

pondělí :  BERUŠKY                       úterý :     ŽABKY                           středa :   SLUNÍČKA 

 24. srpna 2021 :

   Srdečně vás všechny vítám v novém školním roce. Vpravo, na hlavní stránce máte podrobné informace k zahájení školního roku. Pevně doufám, že vše důležité jsem uvedla, pokud jsem na něco zapomněla - dejte vědět ! Děkuji ! Přeji hezký poslední týden.  Jana Zrostová

 

    Mateřská škola STUDÁNKA,

   Brno, Ondrova 25,

   příspěvková organizace

   IČO  710 04 947

   ČÚ : 27 - 932 408 0247 / 0100

   Provoz MŠ : 6.30 - 16.30

    

   Kontakty  - MŠ :

   tel.     546 221 687

   e-mail : ms-studanka@volny.cz

   www.stránky: msstudanka.cz

   datová schránka : a49ws3

 

 Kontakty - ŠJ- odhlašování ,  

  přihlašování dětí :

   tel. 797 971 974

   e-mail :

   studanka.dochazka@volny.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

studanka_foot