Z Á Ř Í    2018

 

 

 AKCE pro děti

  3. září   zahájení školního rok

 18 září - 9.30 hod - společné fotografování všech dětí

 25. září - od 8.00 hod - logodepistáž  / především předškoláci /

     AKCE pro rodiče a přátele MŠ

   Třídní schůzky : 11. září  - 17.00 hod - SLUNÍČKA

                               12.. září - 17,00 hod    BERUŠKY

                               13. září - 17.00 hod -   ŽABKY

   KROUŽKY:  SPORTÍK - zahájení v úterý 18.9.

                       PLAVÁNÍ  - zahájení 27. 9.

          

    Ř Í J E N     2018

  AKCE  pro děti

   9. října    - divadlo Kejkle :   " KOMETA JE POPLETA " - 10.30 v MŠ

  10. října - společné  a vánoční fotografování dětí - 10.30 hod

   18. října - muzikohrátky - " O posledním jablíčku " - 9.00 hod SLUNÍČKA

   19. října - muzikohrátky - " O posledním jablíčku" - 9.00 hod BERUŠKY, 10.15  hod ŽABKY 

   25. října - kouzelník KATONAS - 10.30 v MŠ

 

  KROUŽKY :  úterky :     SPORTÍK        15.00 -   15.45   

                        středy :     KERAMIKA     14.45 -   16.00  

                        čtvrtky :    PLAVÁNÍ          9.00 -     9.45  

                                        ANGLIČTINA   14.30 -   15.00

                                        TANEČKY        15.15 -  15.45        

   

  AKCE  pro rodiče a veřejnost :

  knihovna - výzdoba - ŽABKY

  -  100. výročí založení republiky - vysázení stromu v parčíku u přehrady - pásmo dětí BERUŠEK -14.10.

  -  16. října : přednáška pro rodiče  - " VÝVOJ A ROZVOJ ŘEČI " , 16.45 - 18.45 hod

  -  sběr papíru - přistavení kontejneru 16. října, odvoz kontejneru 17. října

  

    L I S T O P A D   2018

   AKCE  pro děti

    2. listopadu - ZPÍVÁNKY - hudební pořad , 10.30 v MŠ

     8. listopadu - návštěva knihovny - Sluníčka

     9. listopadu - Loučení s podzimem - Písničkové tetiny, 9.15 v MŠ

    12. listopadu - návštěva u hasičů - Berušky, Žabky - přehrada 9.30

    22. listopadu - Zimní pohádka - 10.30 v MŠ

    29. listopadu - návštěva knihovny - Berušky

    30 listopadu - návštěva výstavky kanárků

      AKCE  pro rodiče a veřejnost

    -  5. listopadu : přednáška pro rodiče : " ŠKOLNÍ ZRALOST DĚTÍ  " ,  mgr. Hana Trtílková ,16.30 - 18.00 hod

    -  knihovna - výzdoba - Sluníčka

   - 10. listopadu - SOBOTA ! -  vítání kníničských miminek - 9.00 hod

  -  14. listopadu - návštěva prvňáčků v MŠ

  -  16. listopadu - seminář pro odbornou veřejnost - Vánoční tvoření - / nutno přihlásit předem ! / 

 

   P R O S I N E C  2018    

     AKCE pro děti

     4. prosince - 9.00 - Mikulášská - divadlo Genus

     6. prosince - návštěva knihovny - ŽABKY

                        - zpívání kníničským babičkám  -  BERUŠKY

     17. prosince - Vánoční muzikohrátky - od 9.15 hod - Sluníčka

     18. prosince - Vánoční muzikohrátky - od 9.15 - Berušky, Žabky

     20. prosince - sváteční vánoční dopoledne

     22.12. 2018. - 2.1.2019 - VÁNOČNÍ PRÁZDNINY , provoz zahajujeme ve čtvrtek 3.ledna

     AKCE  pro rodiče a veřejnost 

   1. prosince - ANDĚLSKÉ ZPÍVÁNÍ  - 13.00 hod před MŠ Studánka  / SOBOTA ! /

     -  6. prosince - setkání rodičů a dětí " MOJE PRVNÍ ČTENÍ - ZÁBAVA I POUČENÍ" -   zájem  nahlásit  předem  !!!

   11. prosince : přednáška pro rodiče - " EMOČNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ DÍTĚTE - psycholog Mgr. Jiří HALDA - 

                                                                    16.45 - 18.45 hod

   L E D E N    2019

   Akce pro děti

    v novém roce zahajujeme ve čtvrtek 3. ledna 2018    

    8. ledna - pohádky divadla Šikulky - 8.45 hod v MŠ

   14. ledna - " ŠKOLIČKA KOUZEL " -  9. 00 hod v MŠ    aktualizováno  -  8.45 hod

   30. ledna - pohádka Krtek a myška " - 10.30 v MŠ

    Akce pro rodiče a veřejnost

    22. ledna - přednáška pro rodiče " Co nám říká dětská kresba ? - 16.45 hod - třída Žabek

  

  Ú N O R  2019   

   Akce pro děti

    1. února - pololetní prázdniny - provoz zajištěn podle počtu nahlášených dětí

    6. února - KARNEVAL v MŠ - 10.30 hodin

    7. - Žabky, 21.- Berušky, 28. - Sluníčka -  návštěva knihovny

    11. - 15. února - jarní prázdniny - omezený provoz podle předem nahlášených dětí

    19. února - screeningové vyšetření zraku dětí - pro zájemce / 200.- Kč /

    20. února - sférické kino - O zvířátkách

   Pro rodiče

    - hovorové hodiny - termíny budou vypsány před třídami

   - konzultační hodiny pro předškoláky - návštěva PPP,.... individuálně dle domluvy s řed. MŠ

 

  B Ř E Z  E N   2019

  Akce pro děti  

    4. března - výukový program KAMENOHRÁTKY - Sluníčka

    6. března - výukový program - KAMENOHRÁTKY - Berušky, Žabky

   14. března - pohádka BROUK PYTLÍK - divadlo Genus - 10.30  v MŠ

   19. března - výukový program - " Jak se Mendelovi schovaly včely před bouřkou " - předškoláci

   26. března - výukový program ZDRAVÉ STRAVOVÁNÍ - 9.30 a 10.30 v MŠ

   27. března - fotografování dětí k Svátku maminek - 8.15

   PLAVÁNÍ -   10. lekcí - zahájení 7., 14., 21., 28  .,

   Akce pro rodiče a odbornou veřejnost

    5. března - úterý - pro rodiče -  " Kouzelné pohádky a jejich význam " - 16.30 ve třídě Žabek

   13. března - středa - hudební seminář pro odbornou veřejnost " Staré pověsti české "

 

  D U B E N   2019    Aktualizováno : 27. března  

  Akce pro děti  

   1. dubna -  JARNÍ POHÁDKA - 9.30 a 10.30 hod

    11., 25. dubna - návštěva knihovny - Sluníčka, Berušky,

   16. dubna - Pohádka - ASIE - Sandra Riedlová, 10.00 hod

   24. dubna - písničkový pořad  TOULAVÁ KYTARA, 9,00 hod

   PLAVÁNÍ :  4., 11., a 25. dubna

  Akce pro rodiče a odbornou veřejnost

   17. dubna - Den otevřených dveří , 10.00 - 11.30 hodin

   18. dubna - Velikonoční prázdniny - provoz omezen podle počtu nahlášených dětí

 

  K V Ě T E N   2019

  Akce pro děti  

   9. května - 10.30 - pohádka v MŠ - ENTENTÝKY

 15. května - ODVOZ PAPÍRU

  22. května - divadlo Matýsek - O ŽIRAFĚ

  22. května - Písničkové Tetiny a rozloučení s předškoláky 15,00 hod na školním dvoře

  28. května - návštěva ZOO - Sluníčka

  29. května - návštěva ZOO - Berušky

  30. května - návštěva ZOO - Žabky

  Akce pro rodiče a odbornou veřejnost

  2. a 3. května - ZÁPIS do MŠ na školní rok 2019 / 2020

  14. května -  " Moje maminka má svátek  "- setkání s maminkami - SLUNÍČKA

  15. května - " I moje maminka má svátek  "- setkání s maminkami - BERUŠKY

  16. května - "  moje taky !!  "  -  setkání s maminkami - ŽABKY

  15. května - ODVOZ PAPÍRU

  16. května - poslední PLAVÁNÍ

 

  Č E R V E N    2019

    Akce pro děti  

   13. června - návštěva knihovny -Žabky

    17. června - školní výlet - hrad Veveří

    18. června  - kouzelník Valdini

   28. června - UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

    zájmové kroužky

    KERAMIKA - pondělní - poslední 3. června

                          středeční - poslední 12. června

    SPORTOVNÍ KROUŽEK - poslední - úterý11. června

    ANGLIČTINA - poslední - asi 13. června

    TANEČKY - poslední - asi 13. 6.

    Akce pro rodiče a odbornou veřejnost 

    6. června - pohádku O koblížkovi zahrají děti kníničským seniorkám

   19. června - adaptační odpoledne pro nově přijaté děti 15.00 - 16.30 hod

 

  Č E R V E N E C   2019

  1. - 20. července - prázdninový provoz

 

 

                                                                     

 

 

  Informace pro rodiče :

  

Zde je možné si stáhnout omluvný list pro předškolní děti.

  Mateřská škola STUDÁNKA,

Brno, Ondrova 25,

příspěvková organizace

IČO  710 04 947

Provoz MŠ : 6.30 - 16.30

  

Kontakty  - MŠ :

tel.     546 221 687

e-mail : ms-studanka@volny.cz

www.stránky: msstudanka.cz

datová schránka : a49Ws3

 

 Kontakty - ŠJ- odhlašování , přihlašování dětí :

tel. 797 971 974

 e-mail :

studanka.dochazka@volny.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

studanka_foot