Z Á Ř Í    2019

 

 

 AKCE pro děti

    2. září    pondělí - zahájení školního rok

  13. září - pátek - fotografování všech dětí na společnou fotku - 11.00 hod

  18. září - středa - výukový program - polytechnická výchova " Stavitel města " - třídy předškoláků SLUNÍČKA, ŽABKY

 

     AKCE pro rodiče a přátele MŠ

      třídní schůzky : čtvrtek 5. září -  17,00 hod  BERUŠKY

                               úterý 10. září  - 17.00 hod - SLUNÍČKA

                               čtvrtek 12. září - 17.00 hod -ŽABKY

            

    Ř Í J E N     2019

  AKCE  pro děti

   2. října - středa - beseda se spisovatelem Jiřím Šanderou , od 8.30 hod

    9. října - středa - výukový program - návštěva DPMB - vozovny v Komíně - Žabky, odjezd 8.05 od MŠ

   10. října - čtvrtek - výukový program v MŠ - veterina ZOO - " Povídání o zvířátkách " - Berušky

   11. října - pátek -  vánoční fotografování - od 8.30 hod

   14. října - pondělí - výukový program v MŠ - " Povídání o zvířátkách "

   23. října - středa - pohádka v MŠ - Šípková Růženka  - PŘESUNUTO  na  16.1.2020

   28. října - pondělí - STÁTNÍ SVÁTEK - MŠ uzavřena

   29. a 30. října - Podzimní prázdniny - provoz omezen podle počtu nahlášených dětí / prosíme nahlásit do 23.10./

 

  KROUŽKY : 

   V době zájmových kroužků za děti zodpovídají lektoři zájmových kroužků, pro MŠ rodiče vyplní " Zmocnění - zodpovědnost  ", rodiče by si měli děti vyzvednou po zájmovém kroužku, pokud to nestihnouu, budou děti předány zpět k učitelkám do třídy Sluníček.

    pondělí : KERAMIKA     14.45 - 16,00 hod         - platba lektorkám v hotovosti

                   ANGLIČTINA  15.00 - 15.30 hod        - platba v MŠ - 450.- Kč

    úterý :     SPORTÍK        15.00 - 15.45 hod        - platba převodem

    středa :   KERAMIKA      14.45 - 16.00              - platba lektorkám v hotovosti

    čtvrtek :   TANEČKY        15.00 - 15.30 hod      - platba v MŠ - 280.-

                    PLAVÁNÍ         odjezd od MŠ 7.40 hod  / 26.9. - 28.11. / - zajišťuje MŠ - platba převodem 1 725.-Kč

  AKCE  pro rodiče a veřejnost :

  středa 2. října : přednáška pro rodiče : PhDr. Jana SVOBODA " Jak mě vidí moje dítě " - 17.00 hod v MŠ

   středa 9. října - 14.00  seminář pro odbornou veřejnost : " Zdravé Tv chvilky "

  pondělí, úterý 22. a 23. října - odvoz PAPÍRU

  

    L I S T O P A D   2019

   AKCE  pro děti

   4.listopadu - pondělí  " Čáry máry legrace " - divadlo Netratrdlo , 9.30 v MŠ

   13. listopadu - středa - " AFRIKA " - pohádka Sandry Riedlové , 9.30 v MŠ

   15. listopadu - pátek - canisterapie - 10.30 - 11.30

   18. listopadu - pondělí - Písničkový a taneční pořad s Veronikou - 9.30 a 10.30 v MŠ

   21. listopadu - čtvrtek - výstavka ptáčků - tělocvična

   23. listopadu - sobota - vítání kníničských miminek - děti z Žabek

   26. listopadu - úterý  - výukový program " Včelí bzučení " , 9.30 v MŠ

   27. a 28. listopadu - návštěva vánoční výstavky v cukrárně v Bystrci

   28. listopadu - čtvrtek - poslední lekce plavání

   30. listopadu - sobota - ANDĚLSKÉ ZPÍVÁNÍ - od 14. 30 před MŠ

     AKCE  pro rodiče a veřejnost

    23. listopadu - sobota - vítání kníničských miminek

    30. listopadu - sobota - Andělské zpívání

 

   P R O S I N E C  2019    

     AKCE pro děti

          4. prosince - středa - 10.15 hod Andělské zpívání pro místní Klub seniorů

      5. prosince - čtvrtek - 14.30 hod MIKULÁŠSKÁ , prosíme rodiče, aby si pro děti přišli nejdříve v 16.00 hod

      10. prosince - úterý - 9.00 hod -  " Malý chlapec z daleké země "

      11. prosince - středa - 8.30 hod - návštěva předškoláků ze Sluníček ve vozovně v Komíně

      19. listopadu - čtvrtek - 9,30 a 10.30 - Hudební vánoční pořad s Veronikou

      23. 12. 2019  - 3. ledna 2020 - VÁNOČNÍ  PRÁZDNINY

      na děti se těšíme po vánocích v pondělí 6. ledna

      AKCE  pro rodiče a veřejnost 

      4. prosince - Andělské zpívání pro Klub místních seniorek

 

   L E D E N    2020

   Akce pro děti

   pondělí 6. ledna 2020 - těšíme se na všechny děti po vánočních prázdninách

    středa 8. ledna - TO NEJKRASNĚJŠÍ - písničkový pořad - 10. 30 hod

    čtvrtek 16.ledna - pohádka  " Šípková Růženka "  -  8.45 hod

   úterý 21. ledna - pohádka " Radovanovy radovánky " - 9. 30 hod

   čtvrtek 30. ledna - návštěva knihovny - BERUŠKY - 11.00 hod

   pátek 31.ledna - pololetní prázdniny - omezený  provoz podle počtu nahlášených dětí

    Akce pro rodiče a veřejnost

  v úterý 14. ledna 2020  od 12.00 - 16.30  si mohou   rodiče v ředitelně  vyzvednout :

                                                              -     potvrzení pro daňové účely

                                                               -   a stanoviska MŠ k odchodu předškoláků  do 1. třídy

    Ú N O R  2020   

   Akce pro děti

    úterý 4. února - oční screening / pro přihlášené děti / - od 8.00 hod

   středa 5. února - " Čáry a kouzla se zvířátky "- kouzelník Krejčí - - 10. 30 hod

   středa 12. února - KARNEVAL

   17. - 21.února JARNÍ PRÁZDNINY - provoz podle počtu předem nahlášených dětí

   středa 26. února - " Zimní království" - muzikoterapie - Sluníčka, Berušky

   čtvrtek 27. února - " Zimní království " - Žabky

                              - návštěva knihovny  - SLUNÍČKA  - přesunuto na 5. 3.

    Pro rodiče

    čtvrtek 6. února - hovorové hodiny Sluníčka , Žabky

    pondělí 10. února - předání zbytku Potvrzení pro daňové účely 2019

    středa 12. února - hovorové hodiny - Berušky

    -  konzultace k nástupům dětí do 1. třídy - individuálně dle dohody s rodiči

     - prosíme o úhradu příspěvku na akce pro děti na II. pololetí - 1 000.- Kč - v hotovosti, děkujeme

   - z důvodu 2 měsíční uzávěrky bazénu nebudeme zajišťovat plavání v 2. pololetí

       

  B Ř E Z  E N   2020

  Akce pro děti  

   úterý 3. března - návštěva předškoláků v ZŠ Heyrovského nám. - - od 9.00

  čtvrtek 5.března - návštěva knihovny - SLUNÍČKA

 Od čtvrtku 12. března platí v MŠ až do odvolání mimořádné opatření -:

  • omezuje se provoz MŠ / dle možnosti rodičů /,
  • ruší se všechny plánované akce v MŠ včetně zájmových kroužků.

  pátek 13. března - fotografování dětí k svátku maminek - od 8.30

  úterý 17. března - Hvězdné pohádky - divadlo Koráb - 9.30 hod

  pátek 20.března - sférické kino - od 9.00 hod

  čtvrtek 26.3. - výukový program - Skřítky krmit povoleno - 9,00, 10.00

   Akce pro rodiče a odbornou veřejnost

   10. března - vystoupení Žabek v Semilasu - MATEŘINKA

 

  D U B E N   2020    

  Akce pro děti  

  

  Akce pro rodiče a odbornou veřejnost

   21. dubna - seminář pro odbornou veřejnost : " Odchylky v motorickém vývoji dětí " - mgr. Stanislava

                     EMMERLINGOVÁ

  K V Ě T E N   2020    

  Akce pro děti  

    Akce pro rodiče a odbornou veřejnost

 

 

  Č E R V E N    2020     Všechny akce jsou pro tento školní rok zrušeny.

    Akce pro děti  

    22., června - pondělí - 15.00 - zábavný program pro všechny děti s rozloučením s předškoláky

       zájmové kroužky

      Akce pro rodiče a odbornou veřejnost 

   

 

  Č E R V E N E C   2020

 

 

 

                                                                     

 

 

  Informace pro rodiče :

NOVÉ : 24. 6. 2020

Přečtěte si, prosím, informace na pravé straně. Děkuji.

 

Připomínám, že do pondělí 15.6. máte nahlásit přesnou docházku dětí v době letních prázdnin         1. - 17. 7. 2020.

Kdo chodí nyní do školky, přesníte docházku v pondělí ráno paní školnici . Kdo momentálně nechodíte, napište mi, prosím e-mail.

Školné v době prázdninového provozu bude ve výši 240.- Kč v každém případě, ať přijdou děti 1 den nebo budou děti chodit po celou délku letního provozu. Částku uhraďte, prosím, až v červenci. Školné nehradí předškoláci. Stravné platit nemusíte, máte všichni přeplatky. 11.6.

 Považuji za seriózní vás upozornit, že v  Bystrci v MŠ onemocnělo 1 dítě a dvě třídy dětí  nastupují do karantény.

 Do 15.6. prosím nahlásit děti na letní provoz 1. - 17.7.2020.

28.5.

Včera - ve středu 27.5. jsem posílala na emaily pokyny pro nástup přihlášených dětí k docházce od 1.6. Nezapomeňte si, prosím, vyplnit Čestné prohlášení, bez kterého děti nemohou být přijaty.

Pokud se ještě někdo rozhodl a nutně potřebuje umístit své dítě do MŠ, dejte vědět do pátku 29.5. do 12.00 hodin,přednost mají děti pracujících rodičů.

Děkuji za pochopení.

Informace ohledně čerpání OČR v době otevření MŠ,.... najdete na www.petrhladik.cz

Děkuji vám všem za informaci k nástupu dětí od 1. června, podrobné informace o zajištění provozu a hygienických opatřeních vám pošlu na e-maily ve středu 27. května , a to všem rodičům, jejichž děti jsou nahlášeny.

ZÁPIS do MŠ - prosím rodiče nepřijatých dětí, aby se dostavili ve čtvrtek 28.5. od 12.00 - 16.00 nebo v pátek 29.5 od 8.00 - 12.00 hodin pro Rozhodnutí o nepřijetí.

Děkuji !

7. května 2020

Vážení rodiče, od pondělí 1.6.  zahájíme omezený provoz  v naší MŠ . Včera- ve středu 6.5. jsem vám všem psala na e-mail podmínky, za jakých MŠ otevřeme. Přečtěte si je, prosím, a dejte mi vědět do příští středy 13. 5. Děkuji

ZÁPIS do MŠ

Vážení rodiče, v pondělí 11.5.od 8.00 - 12.00  se můžete ,pokud máte zájem , stavit v MŠ nahlédnout do vašeho spisu. 

Vážení rodiče, přihlášky do MŠ můžete nosit do MŠ osobně v pondělí 4.5. od 8.00 - 16.00 bod nebo v úterý od 8,00 - 12.00 hodin. Nezapomeňte si vzít občanský průkaz, rodný list dítěte a pokud nemáte žádost potvrzenou od lékařky, tak také čestné prohlášení a očkovací průkaz dítěte.

NOVÉ : 22. dubna 2020

Milí rodiče, děkuji vám všem za váš názor na znovuotevření naší Studánky.

Je to pro nás všechny nová , neznámá situace  a jedná se o to nejdůležitější co máme - o zdraví.  Proto chápu, většinu z vás, že se přikláníte k znovuotevření až v září, případně v červenci............ .....uvidíme, co nám přinesou následující dny,......... 

Zatím přeji hodně zdraví Vám všem !

 15. dubna 2020

Vážení rodiče, přečtěte si, prosím, info na pravé straně této stránky a napište nám  Váš názor na ms-studanka@volny.cz

Děkuji, Jana Zrostová

 31.3.2020

Pro oblečení dětí, případně pro pracovní listy/ napište předem, ať je stačíme nakopírovat / si můžete přijít také ve středu 1.4. a v pátek 3.4. dopoledne.

Kdo by měl zájem o zaslání pracovních listů pro předškoláky elektronicky, dejte vědět.

 

 26.3.2020

 v pondělí 30.3.2020 od 8.00 - 16.00 si můžete - kdo má zájem přijít vyzvednout náhradní oblečení dětí a papučky, dále máme pro předškoláky připravené nějaké pracovní listy.Máme pro vás také ušité nějaké roušky. Kdo má o nabízené zájem, napište , prosím na e-mail , ať pro vás vše připravíme. 

Podrobnější  info máte na pravé straně.

 

16.3.2020 , 15.00

Kdo potřebuje Žádost na ošetřovné, napište si e.mailem na mš.

 16.3. 13.00 hod

Vážení rodiče,

od zítřka 17. března až do odvolání bude naše MŠ UZAVŘENA.

Bližší informace o předání Potvrzení o uzavření MŠ Vám  sdělím co nejdříve .

 

 

 

     ZÁPIS do MŠ

Vážení rodiče, zápis na školní rok 2020/2021 bude probíhat v těchto termínech:

Vydávání přihlášek : rodiče si stáhnou na www.zapisdoms.cz během měsíce dubna a nechají potvrdit u dětské lékařky.

Sběr přihlášek : 4. a 5. května v MŠ

Přijímací řízení : od 11. května

Den otevřených dveří v MŠ : bohužel nebude

úterý 7. dubna - prohlídka MŠ v časech : 10.00, 10.30, a 11.00 hod

Kriteria přijímacího řízení : mimo jiné - dítě musí být řádně očkováno , důležité je také trvalé bydliště dítěte,.....

Pro nový školní rok budeme letos přijímat 16 nových dětí.

Případné další  informace Vám poskytneme  na  e - mailu MŠ : ms-studanka@volny.cz

 

 

 

 

 

Zde je možné si stáhnout omluvný list pro předškolní děti.

  Mateřská škola STUDÁNKA,

Brno, Ondrova 25,

příspěvková organizace

IČO  710 04 947

Provoz MŠ : 6.30 - 16.30

  

Kontakty  - MŠ :

tel.     546 221 687

e-mail : ms-studanka@volny.cz

www.stránky: msstudanka.cz

datová schránka : a49ws3

 

 Kontakty - ŠJ- odhlašování , přihlašování dětí :

tel. 797 971 974

 e-mail :

studanka.dochazka@volny.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

studanka_foot