Z Á Ř Í    2018

 

 

 AKCE pro děti

  3. září   zahájení školního rok

 18 září - 9.30 hod - společné fotografování všech dětí - přesunuto na 10.10.2018

 25. září - od 8.00 hod - logodepistáž  / především předškoláci /

 

    AKCE pro rodiče a přátele MŠ

   Třídní schůzky : 11. září  - 17.00 hod - SLUNÍČKA

                               12.. září - 17,00 hod    BERUŠKY

                               13. září - 17.00 hod -   ŽABKY

                                    

   KROUŽKY:  SPORTÍK - zahájení v úterý 18.9.

                       PLAVÁNÍ  - zahájení 27. 9.

          

    Ř Í J E N     2018

  AKCE  pro děti

   9. října    - divadlo Kejkle :   " KOMETA JE POPLETA " - 10.30 v MŠ

  10. října - společné  a vánoční fotografování dětí - 10.30 hod

   18. října - muzikohrátky - " O posledním jablíčku " - 9.00 hod SLUNÍČKA

   19. října - muzikohrátky - " O posledním jablíčku" - 9.00 hod BERUŠKY, 10.15  hod ŽABKY 

   25. října - kouzelník KATONAS - 10.30 v MŠ

 

  KROUŽKY :  úterky :     SPORTÍK        15.00 -   15.45   

                        středy :     KERAMIKA     14.45 -   16.00  

                        čtvrtky :    PLAVÁNÍ          9.00 -     9.45  

                                        ANGLIČTINA   14.30 -   15.00

                                        TANEČKY        15.15 -  15.45        

   

  AKCE  pro rodiče a veřejnost :

  knihovna - výzdoba - ŽABKY

  -  100. výročí založení republiky - vysázení stromu v parčíku u přehrady - pásmo dětí BERUŠEK -14.10.

  -  16. října : přednáška pro rodiče  - " Vývoj a rozvoj řeči " , 16.45 - 18.45 hod

  -  sběr papíru - přistavení kontejneru 16. října, odvoz kontejneru 17. října

 

 

 

    L I S T O P A D   2018

     AKCE  pro rodiče a veřejnost

    -  5. listopadu : přednáška pro rodiče : " Školní zralost dětí " , 16.45 - 18.45 hod

 

   P R O S I N E C  2018    

    AKCE  pro rodiče a veřejnost

    - 11. prosince : přednáška pro rodiče - psycholog Mgr. Jiří HALDA - 16.45 - 18.45 hod

   L E D E N    2019

  Ú N O R  2019     

  B Ř E Z  E N   2019

  D U B E N   2019

  K V Ě T E N   2019

  Č E R V E N    2019

  Č E R V E N E C   2019

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 Společné a vánoční  fotografování dětí proběhne 10. října od 10.30 hodin.

 

Zde je možné si stáhnout omluvný list pro předškolní děti.

  Mateřská škola STUDÁNKA,

Brno, Ondrova 25,

příspěvková organizace

IČO  710 04 947

Provoz MŠ : 6.30 - 16.30

  

Kontakty  - MŠ :

tel.     546 221 687

e-mail : ms-studanka@volny.cz

www.stránky: msstudanka.cz

 

 Kontakty - ŠJ- odhlašování , přihlašování dětí :

tel. 797 971 974

 e-mail :

studanka.dochazka@volny.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

studanka_foot