P R O S I N E C  2022    

    AKCE pro děti

    sobota 3.12. - ADVENTNÍ ZPÍVÁNÍ - od 14.30 před MŠ

   pondělí 5.12.- od 14.30 Mikulášská pohádka s nadílkou

   úterý 6.12. - poslední PLAVÁNÍ

   pondělí 12.12. -  9.15 Putování do Betléma - divadlo v MŠ

   pátek 23.12. - pondělí 2.2. - VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

 

    AKCE  pro rodiče a veřejnost 

    sobota 3. prosince budou děti z naší MŠ vystupovat na Vánočním jarmarku v Kníničkách.

    14.30 - ČERTOVSKÉ  ZPÍVÁNÍ  - třída Berušek -  sraz dětí ve 14.20 hod před MŠ u svých pí. učitelek 

    14.45 - ZIMNÍ  ZPÍVÁNÍ  - třída Sluníček - , sraz dětí ve 14. 20 před MŠ u svých pí. učitelek

    15.00 - ANDÉLSKÉ  ZPÍVÁNÍ  - třída Žabek, sraz dětí ve 14.40 před MŠ u svých pí. učitelek. 

  

L I S T O P A D   2022

  AKCE  pro děti   

   PLAVÁNÍ : úterky 1., 8., 15., 22., 29 listopadu, odjezd v 8.,20 od MŠ

   středa 2. listopadu : 9.00 hod  -  ČARODĚJNÉ KOUZLENÍ

   středa 9. listopadu : výukový program - polytechnická výchova - 8.30., 9.35., 10.40

   pátek 18. listopadu : den po státním svátku - provoz bude zajištěn podle předem nahlášených dětí

   středa 23 . listopadu :  výukový program DPMB - " Pojeď se mnou šalinou "

   středa 30. listopadu :  výukový program - dentální hygiena dětí 

 

   KROUŽKY

   bližší informace v měsíci  říjnu , momentálně jsou všechny plně obsazené

 

    AKCE  pro rodiče 

   - hovorové hodiny - podle zájmu a potřeb  rodičů a pí. učitelek

   

  Ř Í J E N     2022

  AKCE  pro děti  

   úterý 4. října - zahájení PLAVÁNÍ - odjezd v 8.20 od MŠ

   středa 5. října - muzikoterapie O vodě - 9.00 Žabky, 10.00 Berušky

   pátek 7. října - muzikoterapie O vodě - 9.30 Sluníčka

   pátek 21. října - Příběh šneka Bedřicha  - pohádka v MŠ , 10.30

   pondělí 24. října - setkání s cestovatelemKryštof Kolumbus - 9.00., 10.15

   26. a 27. října - podzimní prázdniny - provoz podle předem nahlášených dětí

    pátek 28. října - státní svátek - MŠ uzavřena

    pondělí 31. října - vánoční fotografování dětí 

    PLAVÁNÍ  :  10. lekcí -  4.10., 11.10., 18.10., 25.10., 1.11., 8.11., 15.11., 22.11., 29.11., 6.12., 

    

   KROUŽKY nejsou součástí ŠVP 

                       - za děti v době kroužků zodpovídají lektoři kroužků / na základě zmocnění od rodičů /

   KERAMIKA -  zahájení v pondělí 3. října  

                          pondělky 14.45 - 16.00 

                          středy      14.45 - 16.00 

   ANGLIČTINA - zahájení v úterý 11. října

                            úterky  15.00 - 15.45

   SPORTÍK        - zahájení ve čtvrtek 13.října

                             čtvrtky 15.00 - 15.45

 

 

 Z Á Ř Í    2022

 

 

    AKCE pro děti

    1. září    čtvrtek - zahájení školního rok

   22. září   čtvrtek - 8.45 pohádka SMOLÍČEK 

   22. září   čtvrtek 11.15 hod -  společné fotografování na velkou fotku celé školky

 

   AKCE pro rodiče a přátele MŠ

     třídní schůzky : 5.9. 17,00 BERUŠKY

                                 6.9. - 17,00 SLUNÍČKA

                                 7.9. - 17,00 ŽABKY

                             

                  

 

   

    

    -

   

      L E D E N    2022 

    Akce pro děti

     Akce pro rodiče

 

 

    Ú N O R  2022   

   Akce pro děti

    Akce pro rodiče

   

    B Ř E Z  E N   2022

  Akce pro děti  

  Akce pro rodiče a odbornou veřejnost

 

   D U B E N   2022    

  Akce pro děti  

   Akce pro rodiče a odbornou veřejnost

    K V Ě T E N   2022     

  Akce pro děti  

   29.5.  Rozloučení s předškoláky - 15.00 

   Akce pro rodiče a odbornou veřejnost

 

    Č E R V E N    2022    

    Akce pro děti  

    Akce pro rodiče a odbornou veřejnost 

    

      Č E R V E N E C   2022

  

                                                                     

 

 

   Mateřská škola STUDÁNKA,

   Brno, Ondrova 25,

   příspěvková organizace

   IČO  710 04 947

   ČÚ : 27 - 932 408 0247 / 0100

   Provoz MŠ : 6.30 - 16.30

    

   Kontakty  - MŠ :

   tel.     546 221 687

   e-mail : ms-studanka@volny.cz

   www.stránky: msstudanka.cz

   datová schránka : a49ws3

 

 Kontakty - ŠJ- odhlašování ,  

  přihlašování dětí :

   tel. 797 971 974

   e-mail :

   studanka.dochazka@volny.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

studanka_foot