Z Á Ř Í    2019

 

 

 AKCE pro děti

    2. září    pondělí - zahájení školního rok

  13. září - pátek - fotografování všech dětí na společnou fotku - 11.00 hod

  18. září - středa - výukový program - polytechnická výchova " Stavitel města " - třídy předškoláků SLUNÍČKA, ŽABKY

 

     AKCE pro rodiče a přátele MŠ

      třídní schůzky : čtvrtek 5. září -  17,00 hod  BERUŠKY

                               úterý 10. září  - 17.00 hod - SLUNÍČKA

                               čtvrtek 12. září - 17.00 hod -ŽABKY

            

    Ř Í J E N     2019

  AKCE  pro děti

   2. října - středa - beseda se spisovatelem Jiřím Šanderou , od 8.30 hod

    9. října - středa - výukový program - návštěva DPMB - vozovny v Komíně - Žabky, odjezd 8.05 od MŠ

   10. října - čtvrtek - výukový program v MŠ - veterina ZOO - " Povídání o zvířátkách " - Berušky

   11. října - pátek -  Vánoční fotografování - od 8.30 hod

   14. října - pondělí - výukový program v MŠ - " Povídání o zvířátkách "

   23. října - středa - pohádka v MŠ - Šípková Růženka  - PŘESUNUTO  na  16.1.2020

   28. října - pondělí - STÁTNÍ SVÁTEK - MŠ uzavřena

   29. a 30. října - Podzimní prázdniny - provoz omezen podle počtu nahlášených dětí / prosíme nahlásit do 23.10./

 

  KROUŽKY : 

   V době zájmových kroužků za děti zodpovídají lektoři zájmových kroužků, pro MŠ rodiče vyplní " Zmocnění - zodpovědnost  ", rodiče by si měli děti vyzvednou po zájmovém kroužku, pokud to nestihnouu, budou děti předány zpět k učitelkám do třídy Sluníček.

    pondělí : KERAMIKA     14.45 - 16,00 hod         - platba lektorkám v hotovosti

                   ANGLIČTINA  15.00 - 15.30 hod        - platba v MŠ - 450.- Kč

    úterý :     SPORTÍK        15.00 - 15.45 hod        - platba převodem

    středa :   KERAMIKA      14.45 - 16.00              - platba lektorkám v hotovosti

    čtvrtek :   TANEČKY        15.00 - 15.30 hod      - platba v MŠ - 280.-

                    PLAVÁNÍ         odjezd od MŠ 7.40 hod  / 26.9. - 28.11. / - zajišťuje MŠ - platba převodem 1 725.-Kč

  AKCE  pro rodiče a veřejnost :

  středa 2. října : přednáška pro rodiče : PhDr. Jana SVOBODA " Jak mě vidí moje dítě " - 17.00 hod v MŠ

   středa 9. října - 14.00  seminář pro odbornou veřejnost : " Zdravé Tv chvilky "

  pondělí, úterý 22. a 23. října - odvoz PAPÍRU

  

    L I S T O P A D   2019

   AKCE  pro děti

   4.listopadu - pondělí  " Čáry máry legrace " - divadlo Netratrdlo , 9.30 v MŠ

   13. listopadu - středa - " AFRIKA " - pohádka Sandry Riedlové , 9.30 v MŠ

   15. listopadu - pátek - canisterapie - 10.30 - 11.30

   18. listopadu - pondělí - Písničkový a taneční pořad s Veronikou - 9.30 a 10.30 v MŠ

   21. listopadu - čtvrtek - výstavka ptáčků - tělocvična

   26. listopadu - úterý  - výukový program " Včelí bzučení " , 9.30 v MŠ

   28. listopadu - čtvrtek - poslední lekce plavání

 

   AKCE  pro rodiče a veřejnost

    23. listopadu - sobota - vítání kníničských miminek

 

   P R O S I N E C  2019    

     AKCE pro děti

     AKCE  pro rodiče a veřejnost 

  

   L E D E N    2020

   Akce pro děti

    Akce pro rodiče a veřejnost

  

  

  Ú N O R  2020   

   Akce pro děti

    Pro rodiče

  

 

  B Ř E Z  E N   2020

  Akce pro děti  

   Akce pro rodiče a odbornou veřejnost

   

 

  D U B E N   2020    

  Akce pro děti  

  

  Akce pro rodiče a odbornou veřejnost

  

  K V Ě T E N   2020

  Akce pro děti  

    Akce pro rodiče a odbornou veřejnost

 

 

  Č E R V E N    2020

    Akce pro děti  

       zájmové kroužky

      Akce pro rodiče a odbornou veřejnost 

   

 

  Č E R V E N E C   2020

 

 

 

                                                                     

 

 

  Informace pro rodiče :

 

Zde je možné si stáhnout omluvný list pro předškolní děti.

  Mateřská škola STUDÁNKA,

Brno, Ondrova 25,

příspěvková organizace

IČO  710 04 947

Provoz MŠ : 6.30 - 16.30

  

Kontakty  - MŠ :

tel.     546 221 687

e-mail : ms-studanka@volny.cz

www.stránky: msstudanka.cz

datová schránka : a49Ws3

 

 Kontakty - ŠJ- odhlašování , přihlašování dětí :

tel. 797 971 974

 e-mail :

studanka.dochazka@volny.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

studanka_foot