Č E R V E N    2022    

    Akce pro děti  

    čtvrtek 1. června - školní výlet - PAPOUŠČÍ ZOO v Bošovicích - odjezd od MŠ v 8.30 hodin

    úterý 6. června - DOPRAVNÍ  HRÁTKY - divadlo Kejkle

    středa 7. června - fotografování tříd

    čtvrtek 8. června - návštěva knihovny - Žabky

    čtvrtek 15. června - návštěva knihovny - Berušky

                                 -  přespání  předškoláků v MŠ

    čtvrtek 22. června - návštěva knihovny - Sluníčka

    pátek 30.června -  UKONČENÍ  ŠKOLNÍHO  ROKU  2022/2023

 

    Akce pro rodiče a odbornou veřejnost 

   K V Ě T E N   2022     

  Akce pro děti 

  čtvrtek 11.5. - návštěva ZOO - Berušky

  pondělí 15.5. - oslava Svátku maminek - Žabky

  úterý 16.5. - návštěva hvězdárny " Se zvířátky do vesmíru " - odjezd od MŠ v 7.30 hod

  středa 17.5. - návštěva ZOO - Žabky

                        oslava Svátku maminek - Sluníčka

  čtvrtek 18.5. -  návštěva ZOO - Sluníčka

                      - oslava Svátku maminek - Berušky

  středa 24.5. - Muzikoladění

  pondělí 29.5. - zábavné odpoledne pro děti k MDD a Rozloučení s předškoláky - 15.00 hod

 

  Akce pro rodiče a odbornou veřejnost

  hovorové hodiny -  - dle potřeb rodičů či pí. učitelek

  Zápis do MŠ : odevzání žádostí : 3.5. 8.00 - 11.30 hod

                                                        4.5. 16.00 - 17.00 hod

                          možnost nahlédnutí do spisu - 9.5. - 10.00 - 12.00 hod

                          přijímací řízení :  asi od 17.5.

  zábavné odpoledne pro děti a rodiče a rozloučení s předškoláky

  PROSÍME NAHLÁSIT ZÁJEMCE O LETNÍ PROVOZ 1. - 21.7.2023

 

   D U B E N   2022    

  Akce pro děti  

   -  čtvrtek - 6. dubna    - ZŠ mají prázdniny, MŠ je v provozu - pokud si někdo necháte děti doma, dejte nám  to , prosím, vědět do středy rána

       SPORTÍK nebude

   -  pátek 7.4. a pondělí 10.4. - VELIKONOCE - MŠ je uzavřena

   -  pátek 14. dubna  - Hra na pohádku - divadlo Domino

   -   čtvrtek 23. dubna - AFRIKA - divadlo Kača a Kača

   -   úterý 25. dubna - hudební výukový  pořad VANDY a STANDY

   Akce pro rodiče a odbornou veřejnost

   -   Zápis do MŠ - po celý duben si můžete na www.zapisdoms.brno.cz stáhnou žádost do MŠ 

   -    hovorové hodiny dle potřeb rodičů či učitelek

    -   středa 5. dubna  DEN  OTEVŘENÝCH  DVEŘÍ - 10.00., 10.30 a 11.00 hod

   -    prázdninový provoz :  MŠ zajišťuje omezený  prázdninový provoz 3 a 4. července , dále od 10.- 21. července -  závazně se budete moci přihlásit v květnu 

 

   B Ř E Z  E N   2023

  Akce pro děti  

   pondělí 6.3.         výukový preventivní program První pomoc - Sluníčka, Žabky

    po.13. - pá.17.3. PRÁZDNINY - omezený provoz podle přihlášených dětí

    pondělí 20. 3.      hudební pořad TOULAVÁ KYTARA

    středa 22.3.         fotografování dětí k Svátku maminek  - od 8.00 hod

                                exkurze do DPMB - depo v Komíně  - 10.00 hod

    úterý 28.3.           beseda se spisovatelem dětských knih Jiřím Šanderou 

 

    Akce pro rodiče a odbornou veřejnost

    - hovorové hodiny - dle potřeb rodičů či pí. učitelek

    - letní prázdninový provoz : 1. - 21. července

       omezený provoz podle předem nahlášených dětí - zjišťovat budeme v květnu

       1. týden : 3. a 4. července, 7.7. provoz nebude,  2. týden : 10. - 14. července, 3. týden : 17.-21.7.

 

  Ú N O R  2023

     

   Akce pro děti

    čtvrtek 2.2.    HUDEBNÍ   ABECEDA - hudební  pořad

    čtvrtek 9.2.    návštěva KNIHOVNY - Beušky

    úterý 14.2.     KARNEVAL -  8. 45 hod

    čtvrtek 16.2.   návštěva KNIHOVNY - Žabky

    čtvrtek 23.2.   návštěva KNIHOVNY - Sluníčka

 

    Akce pro rodiče

    třídní schůzky, hovorové hodiny

 

  L E D E N    2023 

    Akce pro děti

     úterý 3.1.2023 - zahájení provozu po vánočních prázdninách

     úterý 17.1. - ZIMNÍ KRÁLOVSTVÍ - muzikoterapie , 9.00 Žabky, 10.00 Berušky

     středa 18.1. - ZIMNÍ KRÁLOVSTVÍ - 9.30 Sluníčka

    pondělí 23.1. - screeningové vyšetření zraku dětí - pro zájemce  / 200.- Kč / - 9.00 hod

    úterý 31.1. - ZIMNÍ  POHÁDKA - Sandra Riedlová , 9.15 v MŠ

     Akce pro rodiče

     středa 18.1. - potvrzení pro daňové účely pro rodiče 12.00 - 16.30 hod

     pondělí 23.1. - potvrzení pro daňové účely pro rodiče - 6.30 - 9.00 hod

 

P R O S I N E C  2022    

    AKCE pro děti

    sobota 3.12. - ADVENTNÍ ZPÍVÁNÍ - od 14.30 před MŠ

   pondělí 5.12.- od 14.30 Mikulášská pohádka s nadílkou

   úterý 6.12. - poslední PLAVÁNÍ

   pondělí 12.12. -  9.15 Putování do Betléma - divadlo v MŠ

   pátek 23.12. - pondělí 2.2. - VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

 

    AKCE  pro rodiče a veřejnost 

    sobota 3. prosince budou děti z naší MŠ vystupovat na Vánočním jarmarku v Kníničkách.

    14.30 - ČERTOVSKÉ  ZPÍVÁNÍ  - třída Berušek -  sraz dětí ve 14.20 hod před MŠ u svých pí. učitelek 

    14.45 - ZIMNÍ  ZPÍVÁNÍ  - třída Sluníček - , sraz dětí ve 14. 20 před MŠ u svých pí. učitelek

    15.00 - ANDÉLSKÉ  ZPÍVÁNÍ  - třída Žabek, sraz dětí ve 14.40 před MŠ u svých pí. učitelek. 

  

L I S T O P A D   2022

  AKCE  pro děti   

   PLAVÁNÍ : úterky 1., 8., 15., 22., 29 listopadu, odjezd v 8.,20 od MŠ

   středa 2. listopadu : 9.00 hod  -  ČARODĚJNÉ KOUZLENÍ

   středa 9. listopadu : výukový program - polytechnická výchova - 8.30., 9.35., 10.40

   pátek 18. listopadu : den po státním svátku - provoz bude zajištěn podle předem nahlášených dětí

   středa 23 . listopadu :  výukový program DPMB - " Pojeď se mnou šalinou "

   středa 30. listopadu :  výukový program - dentální hygiena dětí 

 

   KROUŽKY

   bližší informace v měsíci  říjnu , momentálně jsou všechny plně obsazené

 

    AKCE  pro rodiče 

   - hovorové hodiny - podle zájmu a potřeb  rodičů a pí. učitelek

   

  Ř Í J E N     2022

  AKCE  pro děti  

   úterý 4. října - zahájení PLAVÁNÍ - odjezd v 8.20 od MŠ

   středa 5. října - muzikoterapie O vodě - 9.00 Žabky, 10.00 Berušky

   pátek 7. října - muzikoterapie O vodě - 9.30 Sluníčka

   pátek 21. října - Příběh šneka Bedřicha  - pohádka v MŠ , 10.30

   pondělí 24. října - setkání s cestovatelemKryštof Kolumbus - 9.00., 10.15

   26. a 27. října - podzimní prázdniny - provoz podle předem nahlášených dětí

    pátek 28. října - státní svátek - MŠ uzavřena

    pondělí 31. října - vánoční fotografování dětí 

    PLAVÁNÍ  :  10. lekcí -  4.10., 11.10., 18.10., 25.10., 1.11., 8.11., 15.11., 22.11., 29.11., 6.12., 

    

   KROUŽKY nejsou součástí ŠVP 

                       - za děti v době kroužků zodpovídají lektoři kroužků / na základě zmocnění od rodičů /

   KERAMIKA -  zahájení v pondělí 3. října  

                          pondělky 14.45 - 16.00 

                          středy      14.45 - 16.00 

   ANGLIČTINA - zahájení v úterý 11. října

                            úterky  15.00 - 15.45

   SPORTÍK        - zahájení ve čtvrtek 13.října

                             čtvrtky 15.00 - 15.45

 

 

 Z Á Ř Í    2022

 

 

    AKCE pro děti

    1. září    čtvrtek - zahájení školního rok

   22. září   čtvrtek - 8.45 pohádka SMOLÍČEK 

   22. září   čtvrtek 11.15 hod -  společné fotografování na velkou fotku celé školky

 

   AKCE pro rodiče a přátele MŠ

     třídní schůzky : 5.9. 17,00 BERUŠKY

                                 6.9. - 17,00 SLUNÍČKA

                                 7.9. - 17,00 ŽABKY

                             

                  

 

   

    

    -

   

   

 

   

   

  

  

  

 

   

    

      Č E R V E N E C   2022

  

                                                                     

 

 

ZÁPIS DO MŠ na šk. rok 2023/24

  přihlášky : 1. - 30. dubna 2023

  na www.zapisdoms.brno.cz

  - v MŠ lze 19.4 16.00 - 16.30 

   zápis :

  3. května 2023 : 8.00 - 11.45 h 

  4. května           16.00 - 17.00 h

 možnost nahlédnout do spisu : 9. května 8.00 - 10.00 hod

 přijímací řízení : od 17. května

 

  Počet volných míst : 17

 Den otevřených dveří :

 5. dubna  10.00 - 11.30 hod

                vloženo : 15.2.2023

 Mateřská škola STUDÁNKA,

   Brno, Ondrova 25,

   příspěvková organizace

   IČO  710 04 947

   ČÚ : 27 - 932 408 0247 / 0100

   Provoz MŠ : 6.30 - 16.30

    

   Kontakty  - MŠ :

   tel.     546 221 687

   e-mail : ms-studanka@volny.cz

   www.stránky: msstudanka.cz

   datová schránka : a49ws3

 

 Kontakty - ŠJ- odhlašování ,  

  přihlašování dětí :

   tel. 797 971 974

   e-mail :

   studanka.dochazka@volny.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

studanka_foot