Z Á Ř Í    2019

 

 

 AKCE pro děti

    2. září    pondělí - zahájení školního rok

  13. září - pátek - fotografování všech dětí na společnou fotku - 11.00 hod

  18. září - středa - výukový program - polytechnická výchova " Stavitel města " - třídy předškoláků SLUNÍČKA, ŽABKY

 

     AKCE pro rodiče a přátele MŠ

      třídní schůzky : čtvrtek 5. září -  17,00 hod  BERUŠKY

                               úterý 10. září  - 17.00 hod - SLUNÍČKA

                               čtvrtek 12. září - 17.00 hod -ŽABKY

            

    Ř Í J E N     2019

  AKCE  pro děti

   2. října - středa - beseda se spisovatelem Jiřím Šanderou , od 8.30 hod

    9. října - středa - výukový program - návštěva DPMB - vozovny v Komíně - Žabky, odjezd 8.05 od MŠ

   10. října - čtvrtek - výukový program v MŠ - veterina ZOO - " Povídání o zvířátkách " - Berušky

   11. října - pátek -  vánoční fotografování - od 8.30 hod

   14. října - pondělí - výukový program v MŠ - " Povídání o zvířátkách "

   23. října - středa - pohádka v MŠ - Šípková Růženka  - PŘESUNUTO  na  16.1.2020

   28. října - pondělí - STÁTNÍ SVÁTEK - MŠ uzavřena

   29. a 30. října - Podzimní prázdniny - provoz omezen podle počtu nahlášených dětí / prosíme nahlásit do 23.10./

 

  KROUŽKY : 

   V době zájmových kroužků za děti zodpovídají lektoři zájmových kroužků, pro MŠ rodiče vyplní " Zmocnění - zodpovědnost  ", rodiče by si měli děti vyzvednou po zájmovém kroužku, pokud to nestihnouu, budou děti předány zpět k učitelkám do třídy Sluníček.

    pondělí : KERAMIKA     14.45 - 16,00 hod         - platba lektorkám v hotovosti

                   ANGLIČTINA  15.00 - 15.30 hod        - platba v MŠ - 450.- Kč

    úterý :     SPORTÍK        15.00 - 15.45 hod        - platba převodem

    středa :   KERAMIKA      14.45 - 16.00              - platba lektorkám v hotovosti

    čtvrtek :   TANEČKY        15.00 - 15.30 hod      - platba v MŠ - 280.-

                    PLAVÁNÍ         odjezd od MŠ 7.40 hod  / 26.9. - 28.11. / - zajišťuje MŠ - platba převodem 1 725.-Kč

  AKCE  pro rodiče a veřejnost :

  středa 2. října : přednáška pro rodiče : PhDr. Jana SVOBODA " Jak mě vidí moje dítě " - 17.00 hod v MŠ

   středa 9. října - 14.00  seminář pro odbornou veřejnost : " Zdravé Tv chvilky "

  pondělí, úterý 22. a 23. října - odvoz PAPÍRU

  

    L I S T O P A D   2019

   AKCE  pro děti

   4.listopadu - pondělí  " Čáry máry legrace " - divadlo Netratrdlo , 9.30 v MŠ

   13. listopadu - středa - " AFRIKA " - pohádka Sandry Riedlové , 9.30 v MŠ

   15. listopadu - pátek - canisterapie - 10.30 - 11.30

   18. listopadu - pondělí - Písničkový a taneční pořad s Veronikou - 9.30 a 10.30 v MŠ

   21. listopadu - čtvrtek - výstavka ptáčků - tělocvična

   23. listopadu - sobota - vítání kníničských miminek - děti z Žabek

   26. listopadu - úterý  - výukový program " Včelí bzučení " , 9.30 v MŠ

   27. a 28. listopadu - návštěva vánoční výstavky v cukrárně v Bystrci

   28. listopadu - čtvrtek - poslední lekce plavání

   30. listopadu - sobota - ANDĚLSKÉ ZPÍVÁNÍ - od 14. 30 před MŠ

  

   AKCE  pro rodiče a veřejnost

    23. listopadu - sobota - vítání kníničských miminek

    30. listopadu - sobota - Andělské zpívání

 

   P R O S I N E C  2019    

     AKCE pro děti

          4. prosince - středa - 10.15 hod Andělské zpívání pro místní Klub seniorů

      5. prosince - čtvrtek - 14.30 hod MIKULÁŠSKÁ , prosíme rodiče, aby si pro děti přišli nejdříve v 16.00 hod

      10. prosince - úterý - 9.00 hod -  " Malý chlapec z daleké země "

      11. prosince - středa - 8.30 hod - návštěva předškoláků ze Sluníček ve vozovně v Komíně

      19. listopadu - čtvrtek - 9,30 a 10.30 - Hudební vánoční pořad s Veronikou

      23. 12. 2019  - 3. ledna 2020 - VÁNOČNÍ  PRÁZDNINY

      na děti se těšíme po vánocích v pondělí 6. ledna

 

     AKCE  pro rodiče a veřejnost 

      4. prosince - Andělské zpívání pro Klub místních seniorek

 

   L E D E N    2020

   Akce pro děti

   pondělí 6. ledna 2020 - těšíme se na všechny děti po vánočních prázdninách

    středa 8. ledna - TO NEJKRASNĚJŠÍ - písničkový pořad - 10. 30 hod

    čtvrtek 16.ledna - pohádka  " Šípková Růženka "  -  8.45 hod

   úterý 21. ledna - pohádka " Radovanovy radovánky " - 9. 30 hod

   čtvrtek 30. ledna - návštěva knihovny - BERUŠKY - 11.00 hod

   pátek 31.ledna - pololetní prázdniny - omezený  provoz podle počtu nahlášených dětí

    Akce pro rodiče a veřejnost

  v úterý 14. ledna 2020  od 12.00 - 16.30  si mohou   rodiče v ředitelně  vyzvednout :

                                                              -     potvrzení pro daňové účely

                                                               -   a stanoviska MŠ k odchodu předškoláků  do 1. třídy

  

  Ú N O R  2020   

   Akce pro děti

    úterý 4. února - oční screening / pro přihlášené děti / - od 8.00 hod

   středa 5. února - " Čáry a kouzla se zvířátky "- kouzelník Krejčí - - 10. 30 hod

   středa 12. února - KARNEVAL

   17. - 21.února JARNÍ PRÁZDNINY - provoz podle počtu předem nahlášených dětí

   středa 26. února - " Zimní království" - muzikoterapie - Sluníčka, Berušky

   čtvrtek 27. února - " Zimní království " - Žabky

                               - návštěva knihovny  - SLUNÍČKA

    Pro rodiče

    pondělí 3. února - předání zbytku Potvrzení pro daňové účely 2019

    čtvrtek 6. února - hovorové hodiny Sluníčka , Žabky

    středa 12. února - hovorové hodiny - Berušky

     - prosíme o úhradu příspěvku na akce pro děti na II. pololetí - 1 000.- Kč - v hotovosti, děkujeme

   - z důvodu 2 měsíční uzávěrky bazénu nebudeme zajišťovat plavání v 2. pololetí

   

   

 

  B Ř E Z  E N   2020

  Akce pro děti  

   Akce pro rodiče a odbornou veřejnost

   

 

  D U B E N   2020    

  Akce pro děti  

  

  Akce pro rodiče a odbornou veřejnost

   21. dubna - seminář pro odbornou veřejnost : " Odchylky v motorickém vývoji dětí " - mgr. Stanislava

                     EMMERLINGOVÁ

  K V Ě T E N   2020

  Akce pro děti  

    Akce pro rodiče a odbornou veřejnost

 

 

  Č E R V E N    2020

    Akce pro děti  

    22., června - pondělí - 15.00 - zábavný program pro všechny děti s rozloučením s předškoláky

       zájmové kroužky

      Akce pro rodiče a odbornou veřejnost 

   

 

  Č E R V E N E C   2020

 

 

 

                                                                     

 

 

  Informace pro rodiče :

 Vážení rodiče, od 20. 1. - 31.1. nebudu v MŠ  přítomna, budete-li něco důležitého potřebovat, pošlete e-mail. Dle možností vám odpovím. Děkuji, Jana Zrostová

 Kdo si ještě nevyzvedl Potvrzení MŠ k daňovým účelům 2019 a Stanovisko MŠ k nástupům  dětí do 1. třídy , má možnost tak učinit v pondělí 3. února.

 

 

Zde je možné si stáhnout omluvný list pro předškolní děti.

  Mateřská škola STUDÁNKA,

Brno, Ondrova 25,

příspěvková organizace

IČO  710 04 947

Provoz MŠ : 6.30 - 16.30

  

Kontakty  - MŠ :

tel.     546 221 687

e-mail : ms-studanka@volny.cz

www.stránky: msstudanka.cz

datová schránka : a49Ws3

 

 Kontakty - ŠJ- odhlašování , přihlašování dětí :

tel. 797 971 974

 e-mail :

studanka.dochazka@volny.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

studanka_foot