ZAMĚŘENÍ   MŠ

Základním předpokladem pro bezproblémový nástup do MŠ je postupná adaptace dětí. Ještě před nástupem do MŠ mají děti možnost několikrát MŠ navštívit, seznámit se s hračkami, prostředím MŠ i s pí. učitelkami a to vše za přítomnosti rodičů. Tuto možnost následně oceníme všichni - děti, rodiče i pí. učitelky 1. září, kdy přichází nové děti do MŠ
s úsměvem na rtech do již předem známého prostředí. 

Po zdárné adaptaci všech dětí  připravujeme pro děti bohatý program, který vychází ze Školního vzdělávacího programu. Každodenním působením na děti - výchovně vzdělávací činností - se významně prolíná oblast sociální - citová, etická, environmentální, oblast zdravého životního stylu, bezpečnosti a prevence, čtenářská gramotnost, příprava na 1. třídu - a to vše v kombinaci s estetickými činnostmi.

Těším se do školky - adaptační program

"Dejme dětem vše, z čeho budou bohaté po celý život                                                                                      

Dejme jim lásku, moudrost a výchovu. Nepotřebují drahé hračky, ale zájem a lásku." 

MAHÉŠVARÁNANDA


Environmentální působení

"Chytil jsem motýla a on zemřel, utrhl jsem květinu a ona zvadla.                                                                                 

A tehdy jsem pochopil , že přírody a člověka se mohu dotýkat jen srdcem."                                         

Antoine de Exupéry

Aktivity :

- snažíme se, aby děti lépe porozuměly přírodě a životnímu prostředí
- výukové programy v  ZOO, Otevřené zahradě
- péče o květiny
- krásné vycházky v okolí MŠ - řeka, přehrada, ZOO, Čtyřlístek
 

Oblast zdravého životního stylu, bezpečnosti  a prevence

 "Jediné, co je zapotřebí k tomu, aby zlo zvítězilo je, aby dobří lidé nic nedělali."                                   

Edmund BURKE

Aktivity: 

  • preventivní  programy - policie, dopravní podnik, první pomoc
  • muzikoterapie
  • divadla s preventivní tématikou o zdraví

  

Estetické aktivity

- využíváme s dětmi netradiční výtvarné techniky a polytechnické aktivity

  • výtvarné práce dětí zdobí nejen MŠ, ale také místní knihovnu

Celý den znějí Studánkou písničky, protože tam, kde se zpívá, je vždy dobrá nálada.

 Zpěvem obohacujeme city dětí a vytváříme základy pro vnímání všeho krásného kolem nás.

  • výukové hudební pořady
  • tradiční  Andělské zpívání

Čtenářská gramotnost

" Knihy jsou pro lidi tím, čím jsou pro ptáky křídla "                                                        

John RUSTIN

  • besedy se spisovateli - Jiří Šandera, Josef Beneš
  • návštěvy místní knihovny 
  • výroba vlastních knih pro předškoláky

Příprava na školu

 " Vzdělání není výrobek: známka, diplom, práce, peníze - je to nikdy nekončící proces."                                                        Bel KAUFMANOVÁ

- sovička Rozárka - symbol všeho moudrého a chytrého - připravuje dětem program pro individuální pokroky každého dítěte směřující k bezproblémového přechodu do 1. třídy. Zaměřujeme se na rozvíjení zrakového a sluchového vnímání, řeči, myšlení, prostorovou orientaci, grafomotoriku - zkrátka vše, co budou děti potřebovat ve své nové životní roli - roli školáka.  
 

 Pro rodiče a veřejnost zajišťujeme besedy s odborníky, vystoupení dětí, tvořivá odpoledne a výstavky dětských prací.

Úvod

Nové a důležité informace pro

Vás přidáváme do složky

Aktuality.

Děkujeme za pochopení!


 

Mateřská škola Studánka,

Brno, Ondrova 25,

příspěvková organizace

IČO  710 04 947

ČÚ: 27 - 932 408 0247 / 0100

Provoz MŠ: 6:30 - 16:30

    

Kontakty - MŠ:

tel. číslo: 546 221 687

e-mail: ms-studanka@volny.cz

webové stránky: msstudanka.cz

datová schránka: tjxkxc5

 

Kontakty na školní jídelnu:

odhlašování, přihlašování dětí:

tel. číslo: 797 971 974

e-mail: 

studanka.dochazka@volny.cz

 

 

 

studanka_foot