ZAMĚŘENÍ MŠ

Základním předpokladem pro bezproblémový nástup do MŠ je postupná adaptace dětí. Ještě před nástupem do MŠ mají děti možnost několikrát MŠ navštívit, seznámit se s hračkami, prostředím MŠ i s pí. učitelkami a to vše za přítomnosti rodičů. Tuto možnost následně oceníme všichni - děti, rodiče i paní učitelky 1. září, kdy přichází nové děti do MŠ
s úsměvem na rtech do již předem známého prostředí. 

Po zdárné adaptaci všech dětí připravujeme pro děti bohatý program, který vychází ze Školního vzdělávacího programu. Každodenním působením na děti - výchovně vzdělávací činností - se významně prolíná oblast sociální - citová, etická, environmentální, oblast zdravého životního stylu, bezpečnosti a prevence, čtenářská pregramotnost, příprava
na 1. třídu - a to vše v kombinaci s estetickými činnostmi.

Těším se do školky

adaptační program - po domluvě s paními učitelkami, lze nabídnout postupné zvykání na režim školky. 

Dejme dětem vše, z čeho budou bohaté po celý život. 
Dejme jim lásku, moudrost a výchovu.
Nepotřebují drahé hračky, ale zájem a lásku.
Mahéšvaránanda


Environmentální působení

Chytil jsem motýla a on zemřel,
utrhl jsem květinu a ona zvadla. 
A tehdy jsem pochopil,
že přírody a člověka se mohu dotýkat jen srdcem. 
Antoine de Saint Exupéry

Aktivity:

 • výukové programy v ZOO Brno, Otevřené zahradě, v CVČ Bystrouška, Lipce a dal. 
 • péče o květiny ve třídě i na zahradě
 • krásné vycházky v okolí MŠ - přírodní park Mniší hora, procházky podél řeky, vycházka na přehradu, výlet do ZOO Brno, podívat se na sezónní výstavy květin do Čtyřlístku apod.

 

Oblast zdravého životního stylu, bezpečnosti a prevence

 Jediné, co je zapotřebí k tomu,
aby zlo zvítězilo je, aby dobří lidé nic nedělali. 
Edmund Burke

Aktivity: 

 • preventivní  programy - policie, první pomoc, zdravé zuby, dopravní podnik
 • muzikoterapie, jóga
 • divadla s preventivní tématikou o zdraví

 

Estetické aktivity

S dětmi využíváme netradiční výtvarné techniky a polytechnické aktivity.

 • výtvarné práce dětí zdobí nejen MŠ, ale také místní knihovnu

Celý den znějí Studánkou písničky, protože tam, kde se zpívá, je vždy dobrá nálada.

Zpěvem obohacujeme city dětí a vytváříme základy pro vnímání všeho krásného kolem nás.

 • výukové hudební pořady
 • tradiční Andělské zpívání

 

Čtenářská gramotnost

Knihy jsou pro lidi tím,
čím jsou pro ptáky křídla. 
John Rustin

 • besedy se spisovateli - Jiří Šandera, Josef Beneš
 • návštěvy místní knihovny 
 • výroba vlastních knih pro předškoláky

 

Příprava na školu

 Vzdělání není výrobek: známka, diplom, práce, peníze - je to nikdy nekončící proces. 
Bel Kaufmanová

 • sovička Rozárka - symbol všeho moudrého a chytrého - připravuje dětem program pro individuální pokroky každého dítěte směřující k bezproblémového přechodu do 1. třídy. Zaměřujeme se na rozvíjení zrakového
  a sluchového vnímání, řeči, myšlení, prostorovou orientaci, grafomotoriku - zkrátka vše, co budou děti potřebovat
  ve své nové životní roli - roli školáka.  
   

Pro rodiče a veřejnost zajišťujeme besedy s odborníky, vystoupení dětí, tvořivá odpoledne a výstavky dětských prací.

Úvod

Nové a důležité informace
pro
Vás přidáváme do složky Aktuality. 


Mateřská škola Studánka,

Brno, Ondrova 25,

příspěvková organizace

IČO  710 04 947

ČÚ: 27 - 932 408 0247 / 0100

Provoz MŠ: 6:30 - 16:30

    

Kontakty - MŠ:

tel. číslo: 546 221 687

e-mail: ms-studanka@volny.cz

webové stránky: msstudanka.cz

datová schránka: tjxkxc5

 

Kontakty na školní jídelnu:

odhlašování, přihlašování dětí:

tel. číslo: 797 971 974

e-mail: 

studanka.dochazka@volny.cz

 

 

 

studanka_foot