ZAMĚŘENÍ   MŠ

Základním předpokladem pro bezproblémový nástup do MŠ je postupná adaptace dětí. Ještě před nástupem do MŠ mají děti možnost několikrát MŠ navštívit, seznámit  se s hračkami, prostředím MŠ i  s pí. učitelkami a to vše za přítomnosti rodičů. Tuto možnost následně  oceníme  všichni - děti , rodiče i pí. učitelky 1. září, kdy přichází nové děti do MŠ s úsměvem na rtech do již předem známého prostředí. 

Po zdárné adaptaci všech dětí  připravujeme pro děti bohatý program  , který vychází ze Školního vzdělávacího programu.  Každodenním působením na děti - výchovně vzdělávací činností - se významně prolíná oblast sociální - citová, etická, environmentální, oblast zdravého životního stylu, bezpečnosti a prevence, čtenářská gramotnost, příprava na 1. třídu - a to vše v kombinaci s estetickými činnostmi.

                                                               Těším se do školky - adaptační program

                                                        " Dejme dětem vše, z čeho budou bohaté po celý život                                                                                       Dejme jim lásku, moudrost a výchovu. Nepotřebují drahé hračky, ale zájem a lásku "                         MAHÉŠVAVÁNANDA


  Environmentální působení  :

                                          " Chytil jsem motýla a on zemřel, utrhl jsem květinu a ona zvadla.                                                                                     A tehdy jsem pochopil , že přírody a člověka se mohu dotýkat jen srdcem ."                                         Antoine de Exumpery

Aktivity :

- snažíme se, aby děti lépe porozuměly přírodě a životnímu prostředí
- adopce malého klokánka
- výukové programy v  ZOO, otevřené zahradě
- péče o květiny
- krásné vycházky v okolí MŠ - řeka, přehrada, ZOO, Čtyřlístek
 

Oblast zdravého životního stylu, bezpečnosti  a prevevence

                                   " Jediné, co je zapotřebí k tomu, aby zlo zvítězilo je , aby dobří lidé nic nedělali "                                    Edmun BURG

Aktivity : 

  • - preventivní  programy - policie, dopravní podnik , první pomoc
  • - muzikoterapie
  • - divadla s preventivní tématikou o zdraví

  

Estetické aktivity

- využíváme s dětmi netradiční výtvarné techniky  a polytechnické aktivity

  • výtvarné práce dětí zdobí nejen MŠ, ale také místní knihovnu

Celý den znějí Studánkou písničky, protože tam, kde se zpívá, je vždy dobrá nálada.

 Zpěvem obohacujeme city dětí a vytváříme základy pro vnímání všeho krásného kolem nás.

- výukové hudební pořady

  • tradiční  Andělské zpívání

Čtenářská gramotnost

                                                             " Knihy jsou pro lidi tím, čím jsou pro ptáky křídla "                                                        John RUSTIN

  • - besedy se spisovateli - Jiří Šandera, Josef Beneš
  • - návštěvy místní knihovny 
  • - výroba vlastních knih pro předškoláky

Příprava na školu

                                                  " Vzdělání není výrobek : známka, diplom, práce, peníze -                                                                                                                                 je to nikdy nekončící proces. "                                                                        Bel KAUFMANOVÁ

- sovička Rozárka - symbol všeho moudrého a chytrého - připravuje dětem program pro individuální pokroky každého dítěte směřující k bezproblémového přechodu do 1. třídy. Zaměřujeme se na rozvíjení zrakového a sluchového vnímání, řeči, myšlení, prostorovou orientaci, grafomotoriku - zkrátka vše, co budou děti potřebovat ve své nové životní roli - roli školáka.  
 

  Pro rodiče a veřejnost zajišťujeme besedy s odborníky, vystoupení dětí, tvořivá odpoledne a výstavky dětských prací.

Úvod

ZÁPIS DO MŠ na šk. rok 2023/24

  přihlášky : 1. - 30. dubna 2023

  na www.zapisdoms.brno.cz

  - v MŠ lze 19.4 16.00 - 16.30 

   zápis :

  3. května 2023 : 8.00 - 11.45 h 

  4. května           16.00 - 17.00 h

 možnost nahlédnout do spisu : 9. května 8.00 - 10.00 hod

 přijímací řízení : od 17. května

 

  Počet volných míst : 17

 Den otevřených dveří :

 5. dubna  10.00 - 11.30 hod

                vloženo : 15.2.2023

 Mateřská škola STUDÁNKA,

   Brno, Ondrova 25,

   příspěvková organizace

   IČO  710 04 947

   ČÚ : 27 - 932 408 0247 / 0100

   Provoz MŠ : 6.30 - 16.30

    

   Kontakty  - MŠ :

   tel.     546 221 687

   e-mail : ms-studanka@volny.cz

   www.stránky: msstudanka.cz

   datová schránka : a49ws3

 

 Kontakty - ŠJ- odhlašování ,  

  přihlašování dětí :

   tel. 797 971 974

   e-mail :

   studanka.dochazka@volny.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

studanka_foot