VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOST

Snahou všech v MŠ Studánka je, aby všichni, kteří se tu setkáváme – děti, rodiče a zaměstnanci – cítili, jako v dobře fungující rodině – spokojeni, v klidu, v duševní pohodě a v bezpečí.

Jedině tak zajistíme dětem spokojené a aktivní prožití celého dne, rodičům klidné vykonávání svých pracovních povinností a nám zaměstnancům radost z dobře vykonané práce.

 

V souladu s Rámcově vzdělávacím programem jsme si vytvořili vlastní Školní vzdělávací program (ŠVP) 
pod názvem  STUDÁNKOVÁ  ŠKOLKA se čtyřmi tematickými celky, ke kterým podle prožitků dětí
přiřazujeme témata:

třída BERUŠEK  má svůj TVP pod názvem "Tajemství černých puntíků"

třída SLUNÍČEK má svůj TVP pod názvem "Sluníčkové paprsky"

třída ŽABEK má TVP pojmenovaný "Kuňky, kuňky z naší tůňky".

Vlastní realizace TVP je založena na pravidelném střídání ročních období a sepjetí člověka s přírodou.
Předem naplánované činnosti se budou podle prožitků a zájmu dětí v tvořivých rukách studánkových učitelek postupně dotvářet, doplňovat či měnit. Tímto způsobem nabídneme dětem během dvouletého trvání ŠVP ucelenou, pestrou nabídku všech dílčích i rámcových vzdělávacích cílů z Rámcově vzdělávacího programu.

Dále již bude záležet na dětech, kolik z nabídnutého si odnesou do života.

Úvod

Nové a důležité informace
pro
Vás přidáváme do složky Aktuality. 


Mateřská škola Studánka,

Brno, Ondrova 25,

příspěvková organizace

IČO  710 04 947

ČÚ: 27 - 932 408 0247 / 0100

Provoz MŠ: 6:30 - 16:30

    

Kontakty - MŠ:

tel. číslo: 546 221 687

e-mail: ms-studanka@volny.cz

webové stránky: msstudanka.cz

datová schránka: tjxkxc5

 

Kontakty na školní jídelnu:

odhlašování, přihlašování dětí:

tel. číslo: 797 971 974

e-mail: 

studanka.dochazka@volny.cz

 

 

 

studanka_foot